Talotarkastukset vähentävät vahinkoja

Kodin kunnon tarkastaminen ja ylläpitäminen vähentää vesi- ja palovahinkojen sekä muiden vahinkojen riskiä. Kiinteistövahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkojen laajuuden rajoittaminen on taloudellisesti järkevää ja vähentää lisäksi ympäristövaikutuksia. Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen (IVL) laskelmien mukaan Ifin Kunnon koti -palvelu on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä yhtä paljon kuin mitä autoilun vähentäminen 14 miljoonalla kilometrillä vähentäisi.

Jokainen talonomistaja tietää, että kiinteistön hoito ja kunnossapito ovat tärkeitä, mutta aina ei ole helppoa tietää, mitä tulisi tehdä, milloin ja kuinka usein.  

Kodin kunnon tarkastaminen ennaltaehkäisee vahinkoja 

If tarjoaa talotarkastuksen ja antaa neuvoja kiinteistön hoitoa varten ja ehdotuksia vahinkojen riskin vähentämiseksi. Tämä Kunnon koti -palvelu on lisäetu asiakkaillemme, jotka ovat vakuuttaneet omakotitalonsa laajalla kotivakuutuksella, ja käsittää neljän vuoden välein tehtävän maksuttoman talotarkastuksen. Palvelu on saatavilla kaikissa Pohjoismaissa.

Vahingontorjunta vähentää kustannuksia ja lisää turvallisuutta. Lisäksi vahingontorjunnalla on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

”Ifin Kunnon koti -palvelun päätarkoituksena on estää vahinkojen syntyminen – vahingontorjunta vähentää kustannuksia ja lisää turvallisuutta. Lisäksi vahingontorjunnalla on myönteisiä ympäristövaikutuksia: mitä vähemmän sattuu vahinkoja, sitä vähemmän on tarvetta korjata, korvata tai rakentaa uudelleen”, hän selittää. 

If toteuttaa vuosittain yhteistyössä Anticimexin kanssa 15 000 talotarkastusta Ruotsissa ja 14 000 talotarkastusta Norjassa. Kaikkiaan tähän mennessä on tarkastettu yhteensä 90 000 norjalaista ja 42 000 ruotsalaista kotia. If pyysi vuonna 2020 Ruotsin ympäristötutkimuslaitosta (IVL) selvittämään talotarkastusjärjestelmän ympäristöhyötyjä Ruotsissa ja Norjassa.

IVL:n laskelmien mukaan kiinteistövahinkojen ehkäiseminen tällä tavoin vastasi 2 630 tonnin hiilidioksidipäästövähennystä, eli sama vähennys olisi saatu vähentämällä fossiilista polttoainetta käyttävällä autolla ajoa 14 miljoonaa kilometriä. 

”Tutkimuksemme osoittaa, että Ifin talotarkastuksilla saadaan merkittävää ympäristöhyötyä estämällä rakennusvahinkojen syntyminen”, sanoo IVL:n ympäristöinsinööri ja tutkimuksen projektipäällikkö Rasmus Andersson. 

Osana tutkimusta IVL laski vuoden 2019 aikana toteutettujen korjaustoimenpiteiden ympäristövaikutukset. Tarkastelun kohteena oli 50 toimenpidettä Ruotsista ja 50 toimenpidettä Norjasta. Käytettyjen materiaalien ympäristövaikutukset laskettiin elinkaarianalyysin perusteella. Se kattoi kaiken raaka-aineiden tuotannosta lopulliseen paikoilleen asennukseen. 

Kuin vähentäisi autolla ajoa 200 km 

If on koonnut suositeltavista korjaustoimenpiteistä tiedot ja tilastot, joiden perusteella laskettiin, paljonko talotarkastusjärjestelmä pienentää vahinkoriskejä. Tarkasteltujen 50 korjaustoimenpiteen arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella määritettiin ympäristövaikutusten keskimääräinen väheneminen tehtyä talotarkastusta kohden. 

”Jokaista Ruotsissa tehtyä talotarkastusta kohti saadaan keskimäärin sama ilmastosäästö kuin mitä saataisiin jättämällä ajamatta 40  viiden kilometrin matkaa fossiilista polttoainetta käyttävällä autolla. Kaiken kaikkiaan vaikutukset ovat siis merkittäviä”, IVL:n Rasmus Andersson lisää.

Rune Smådal

Rune Smådal

Head of Nordic Business Initiatives,

If

Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

Projektipäällikkö, IVL