Energia-alan tukena ilmastonmuutokseen varautumisessa

– Ilmastonmuutoksella voi olla vakavia vaikutuksia sähköntuotantoon. KLIMPEN-tutkimushankkeen tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa energia-alaan, ja selvittää, mitä sopeutumistoimia voidaan toteuttaa riskien vähentämiseksi, sanoo Ifin Risk Engineer Fredrik Aronsson.

KLIMPEN-tutkimushanke, jolla pyritään parantamaan ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista sähköntuotantoon ja sen alalle tuomiin mahdollisuuksiin, käynnistyi tammikuussa 2020. Hanke on määrä saada päätökseen maaliskuussa 2021. 

Muuttuvan ilmaston vaikutukset tulevaan sähköntuotantoon 

Hankkeessa on useita työryhmiä, jotka keskittyvät eri energiamuotoihin eli vesi-, ydin- ja tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja biomassaan sekä sähkönjakeluun ja energiankäyttöön.

Hankkeeseen osallistuu energia- ja ympäristötutkimuslaitoksia, kuten Ruotsin ympäristötutkimuslaitos (IVL) ja Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos (SMHI), sekä merkittäviä energiayhtiöitä, kuten Vattenfall, Statkraft ja Fortum.

If on mukana rahoittajana sekä riskienhallinnan, vahinkojen ja korvausten asiantuntijana ja tukee työryhmien työskentelyn koordinointia. 

Miten ilmaston muutokset vaikuttavat vastaisuudessa energiajärjestelmään?

”Hankkeen tavoitteena on auttaa sidosryhmiä varautumaan tulevaisuuteen. Miten ilmaston muutokset vaikuttavat vastaisuudessa energiajärjestelmään? Mitä sopeutumistoimenpiteitä saatetaan tarvita? Miten yritykset voivat varautua muuttuviin tuotanto-olosuhteisiin?”, Fredrik Aronsson kertoo. 

Kunkin energiasegmentin ilmastoskenaarioista saadaan tärkeää tietoa ja dataa, jonka avulla sekä yritykset että kunnat voivat varautua muuttuvan ilmaston mahdollisiin vaikutuksiin alueellaan tai toimipaikoillaan. KLIMPEN-hanke tarjoaa arvokasta tietoa Pohjoismaiden sähköntuotannon tulevaisuudesta. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin päteviä ja sovellettavissa mihin tahansa toimialaan ja missä tahansa. 

Hankkeesta on hyötyä kaikille toimialoille 

Muuttuvan ilmaston vaikutuksille altistutaan kaikkialla maailmassa, joten tästä hankkeesta saadut tiedot tuovat lisäarvoa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien arviointiin, olipa kyse sitten suposta eli hyyteestä, metsä- tai maastopaloista, tulvista tai muista ilmiöistä, joita voi esiintyä missä päin maailmaa tahansa. 

”Hankkeesta saatavat tulokset ja tiedot havainnollistavat, minkälaisia riskejä meillä on edessämme. Tietoja voidaan käyttää ennaltaehkäisyn merkityksen korostamiseen, tuleviin riskeihin varautumiseen ja ilmaston mahdollisten muutosten aiheuttamien vahinkojen minimointiin. Loppuraporteissa yksilöidään riskialueet ja esitetään asiantuntijoiden näkemys siitä, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa sähköntuotantoon Ruotsin eri alueilla.

Tämän jälkeen on kunkin energiantuottajan, kunnan tai viranomaisen asia päättää, mihin sen tulisi keskittyä sen varmistamiseksi, että se kestää tulevat muutokset riittävän hyvin ja että voimme tehostaa toimia edessä oleviin haasteisiin vastaamiseksi”, Fredrik Aronsson sanoo. 

Fredrik Aronsson

Fredrik Aronsson

Risk Engineer, If