Vattenskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Läckageskada och plötsligt rörbrott

Hemförsäkringen ersätter direkt sakskada till följd av läckage som orsakats av att fast VVS-anordning, VVS-rörnät eller därtill ansluten bruksanordning plötsligt och oförutsett går sönder.

Gör så här om olyckan är framme:

  1. Stäng av kranen eller huvudvattenledningen.
  2. Torka upp vattnet.
  3. Om du bor i ett bostadsaktiebolag, kontakta disponenten.
  4. Ring en rörmontör och be montören reparera det läckande röret eller VVS-anordningen.
  5. Om läckaget har orsakats av en trasig disk- eller tvättmaskin, ta reda på maskinens märke, modell och inköpsår.
  6. Gör skadeanmälan på Mina sidor.

Om du inte kan bo i hemmet, hittar du anvisningar på sidan Avbrott i boende.

Vinterskador

Skador som orsakats av frusna vattenledningar, snömassor och smältvatten.

Vinterskador