Skadedjursbekämpning

Om du märker att skadedjur har fått fotfäste i ditt hem eller fritidshus, se anvisningar och fyll i ett kontaktformulär. Våra experter hjälper dig med skadedjursbekämpningen.

Skadedjursbekämpning - vad ingår i tjänsten?

 • Om du har en hemförsäkring på skyddsnivå Omfattande- eller OmfattandePlus för ditt egnahemshus eller en hemförsäkring med skyddsomfattning OmfattandePlus för ditt fritidshus, har du också tillgång till kostnadsfri skadedjursbekämpning. Tjänsten tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex (service på finska).
 • Du får hjälp med problem som orsakats av skadedjur via telefonrådgivning och med ändamålsenliga bekämpningsmedel.
 • Bekämpning av skadedjur kan också genomföras av en tekniker på ort och ställe vid behov.
 • Tjänsten täcker utan självrisk skadedjursbekämpning som utförs i en försäkrad byggnad.
 • En hemförsäkring med skyddsomfattning OmfattandePlus ersätter dessutom reparationskostnader, om skadedjuren orsakat skador i husets konstruktioner. Tjänsten omfattar däremot inte skydd som har med byggnadens konstruktioner att göra, t.ex. montering av ventilationsnät- eller galler.
 • Hemförsäkringen ersätter inte heller skador på lösöre som orsakats av insekter eller skadedjur och inte heller kostnader som härrör från tillfälligt boende, om du måste bo någon annanstans i samband med skadedjursbekämpningen.

Vilka skadedjur omfattas av tjänsten?

Hjälp med bekämpning av skadedjur som erbjuds av If omfattar de flesta skadedjur som trivs inomhus, såsom råttor, möss, myror, getingar, vägglöss, pälsängrar, sågtandade plattbaggar och silverfiskar. Tjänsten omfattar däremot inte vilddjur, t.ex. ekorrar och mårdar.

Övriga begränsningar

 • Skadedjursbekämpningen som If erbjuder är endast tillgänglig under vardagar.
 • Hemförsäkringen ska vara i kraft när hemmet, fritidshuset eller stugan har drabbats av skadedjur. 
 • Ifs tjänst omfattar inte hög- eller radhuslägenheter eller parhus. Kontakta husbolagets disponent genast, om du upptäcker skadedjusproblem i din lägenhet.

Anvisningar om du upptäcker skadedjur

 1. Identifiera skadedjuren (endast på finska)
 2. Du kan också försöka bli av med skadedjur med hjälp av de knep vi sammanställt.
 3. Anmäl skador som uppstått på grund av skadedjur i blanketten nedan.
 4. Vår samarbetspartner Anticimex kontaktar dig inom en vecka, så kan ni komma överens om tilläggsåtgärder.

Anmäl skadedjur

Beskriv problemet med egna ord. Berätta t.ex. var skadedjuren har påträffats och hurdant skadedjur det är fråga om, ifall du känner igen arten.

Egnahemshuset har Ifs Omfattande eller OmfattandePlus-hemförsäkring/Fritidshuset har Ifs OmfattandePlus-hemförsäkring.

Vi hanterar dina personuppgfter i enlighet med gällande försäkrings- och dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...