If You -ungdomsförsäkring

​Ungdomsförsäkringen är en försäkring för dig som är 18-28 år.​ Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall.

  • Heltäckande försäkringshelhet

    Ungdomsförsäkringen är en heltäckande och överskådlig helhet, som består av Person-, Hem- och Reseförsäkring

  • Förmånlig

    Förmånligare än summan av sina delar, ungefär 13–18 euro/månad!

  • Snabb skadehantering

    Vi tar hand om över 50 % av fallen inom ett dygn.  Du får ersättningen snabbt på ditt konto.


Ungdomsförsäkring är ett färdigt paket för unga

If You-ungdomsförsäkring är en färdig paketlösning för dig som är 18–28 år.
Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall – klart förmånligare än normalt.

Hemförsäkring för unga

Ett vattenläckage, en trasig elapparat eller en eldsvåda kan förstöra dina viktiga prylar och egendom i ditt hem. Hemförsäkringen i If You-försäkringspaketet ersätter skadorna och kostnaderna, om du är tvungen att tillfälligt bo någon annanstans under reparationen. Den ger skydd också i händelse av att föremål plötsligt går sönder samt vid stöld och skadegörelse.

Reseförsäkring för unga

Reseförsäkringen ger skydd, om du överraskande insjuknar på resan. Den säkerställer att du snabbt får vård, ersätter läkar- och sjukhuskostnader och täcker också kostnaderna om din resa annulleras av tvingande orsaker.

Olycksfallsförsäkring för unga

I ungdomsförsäkringen ingår en personförsäkring som ger skydd i händelse av att du råkar ut för ett olycksfall. Den ersätter både vårdkostnader och bestående men till följd av olycksfall samt dödsfall genom olyckshändelse.