If You - ungdomsförsäkring

Räkna ut pris behändigt på nätet, du binder du dig inte till något.

  • Omfattande försäkringshelhet

    En heltäckande och överskådlig helhet för 18-28-åringar, och består av person-, hem- och reseförsäkring i ett paket.

  • Ungdomsförsäkringen är förmånlig

    Förmånligare än summan av sina delar, ungefär 13–18 €/månad!

  • Snabb skadehantering

    Vi tar hand om över 50 % av fallen inom ett dygn.  Du får ersättningen snabbt på ditt konto.

Ungdomsförsäkringen If You omfattar:

Hemförsäkring för unga

T.ex. vattenläckage, trasiga elapparater eller eldsvåda kan förstöra dina viktiga prylar och egendom i ditt hem. Du kan ta det lugnt, eftersom hemförsäkringen ersätter skador av den här typen. Om en eldsvåda, vattenskada eller andra ersättningsbara skador drabbat ditt hem och du är tvungen att tillfälligt bo någon annanstans under reparationen, ersätts kostnader för övernattning t.ex. i hotell. Försäkringen ger skydd också i händelse av att föremål plötsligt gått sönder samt vid stöld och skadegörelse.

Reseförsäkring för unga

Reseförsäkringen ger skydd om du plötsligt insjuknar på resan. Den säkerställer att du snabbt får vård, ersätter läkararvoden och kostnader för vistelse på sjukhus samt om din resa annulleras av tvingande skäl.

Olycksfallsförsäkring för unga

I ungdomsförsäkringen ingår en personförsäkring som ger skydd i händelse av att du råkar ut för ett olycksfall. Den ersätter både vårdkostnader och bestående skador på grund av olycksfall samt dödsfall genom olyckshändelse.