Reseförsäkring

 • Du får vård utan att köa

  Du kan söka vård hos privata läkarstationer även när du reser i Finland.

 • Rejäl ersättning vid avbokning

  Du får ersättning för resebiljetter och inkvartering upp till högst 5 000 euro.

 • Barnen ingår i priset

  Försäkringen omfattar dina barn och barnbarn under 20 år som reser med dig.


If Reseförsäkring – Ger dig sinnesro på resor ute i världen och i hemlandet

Du behöver inte i onödan vara bekymrad över vad som kunde gå fel under din resa – vi tar gärna över dina bekymmer! Vår omfattande reseförsäkring kommer till din hjälp i besvärliga situationer, om det så gäller dina saker, hälsa och välmående eller en resa som ställts in eller avbrutits.

Skyddet i Ifs reseförsäkring kan också utvidgas så att det därutöver gäller resor i hemlandet, ifall du valt en fortlöpande reseförsäkring som riktar sig till personer som reser oftare. En enskild utlandsresa kan vara förmånligare att försäkra med en tidsbestämd reseförsäkring.

Reseförsäkringens pris svindlar inte

Reseförsäkringens pris är förmånligt i förhållande till andra försäkringar, och passar även sparsamma resebudgeter. Utomlands är det speciellt viktigt att vara tillräckligt bra försäkrad: vi vill erbjuda en omfattande reseförsäkring till alla våra kunder, varför vi inte heller knusslar med vad som ersätts.

På reseförsäkringens pris inverkar mest dess omfattning och på grund av hälsomässiga skäl också försäkringstagarens ålder. När du jämför pris mellan försäkringar lönar det sig också att beakta vad som ersätts och hurdan hjälp du kan få.

Rejält annulleringsskydd

Teckna en reseförsäkring minst tre dagar innan avresan för att säkerställa att du också får en ersättning, om resan måste avbokas t.ex. på grund av sjukdom. Flygresor och hotell du betalat på förhand ersätts upp till rentav 5 000 euro.

Du kan givetvis skaffa en reseförsäkring t.ex. i sista minuten på flygplatsen, men i sådana fall är inte annulleringsskyddet i kraft. Om du väljer en fortlöpande reseförsäkring, behöver du inte fundera på tidsbegränsningar. När du dessutom har ett heltäckande tilläggsskydd som ersätter resor i hemlandet får du även ersättning vid avbokning av resor som företas i Finland.

Reseförsäkring för en enskild resa eller fortlöpande reseförsäkring?

Om du i samband med prisberäkningen väljer en reseförsäkring för en enskild resa anger webbutiken också priset på en fortlöpande reseförsäkring. Du kan enkelt jämföra priser och vanligtvis är prisskillnaderna inte särskilt stora.

Välj passlig omfattning på din reseförsäkring

En reseförsäkring på basnivå ersätter läkarbesök och avbokning av resor utomlands, och om du vill kan du även utvidga skyddsomfattningen så att den ersätter resgods och resor i Finland.

Vad ersätter reseförsäkringen? Reseförsäkring

Läkarbesök, om du blir sjuk eller skadar dig på resan

Ingår

Flygbiljetter och på förhand betald inkvartering, om du insjuknar före resan

Ingår

Nya flygbiljetter, om du försenar dig från flyget utan egen skuld eller resan avbryts

Ingår

Ambulansflyg till Finland i nödfall

Ingår

Hjälp dygnet runt via telefon och mobilappen, t.ex. om du blir sjuk

Ingår

Behandling av idrottsskada (gäller också i samband med slalomåkning och dykarkurs)

Ingår

Barnens och barnbarnens läkarbesök som ingår i förälderns, mor- eller farförälderns försäkring

Ingår
Valbara tilläggsskydd Fortlöpande Tidsbestämd

Resgodsförsäkring
Om resgods inte ingår i din hemförsäkring, rekommenderar vi att du skaffar ett tilläggsskydd som ersätter resgods som stulits eller skadats. Om resgodset blir försenat får du ersättning för anskaffning av nödvändighetsartiklar i resmålet.
Läs mer om resgodsförsäkringen

Ingår Ingår

Resor i hemlandet
Du och din familj får vård på en privat läkarstation eller främmande ort utan att köa. Vi betalar ut ersättning, om din resa i hemlandet har avbokats på grund av att du eller en av dina familjemedlemmar blivit sjuka. T.ex. för en person under 30 år kan tilläggskyddet kosta mindre än 20 euro per år.

Ingår Ingår inte

Reseförsäkring för dina barn eller barnbarn ingår i priset

När du köper en försäkring för din resa från If, omfattar den automatiskt också dina barn och barnbarn under 20 år som reser med dig. Även resgodsförsäkringen omfattar bagage som tillhör personer som bor i samma hushåll.

Ifs reseförsäkring för personer under 18 är i kraft vid all idrott. En möjlighet för vuxna att prova på vissa nya grenar ingår också i skyddet. Du kan t.ex. delta i en grundkurs i dykning, handledd klättring eller prova på bungyhopp. Kom ihåg att du kan avlägsna idrottsbegränsningen mot en tilläggspremie, om du utövar riskfyllda grenar regelbundet.

Kom ihåg reseförsäkringen också utanför Europa

Finlands utrikesministerium rekommenderar en reseförsäkring även på resor inom EU-området, eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte täcker kostnader för specialsjukvård eller sjuktransport från utlandet till Finland.

Vi ersätter kostnader för läkarbesök på din resa, varvid självrisken alltid är noll euro. Du får snabbt vård på en pålitlig läkarstation genom vårt omfattande samarbetsnätverk, och när du använder en av våra avtalsläkare behöver du inte ens nödvändigtvis ha egna pengar med dig för att betala fakturan för besöket.

Sök närmaste avtalsläkare
 • Behänding hjälp utomlands

  Via appen HelpMe får du hjälp och råd kostnadsfritt av finländska läkare, och i If Mobil är ditt reseförsäkringsintyg alltid tillgängligt.

  Hämta HelpMe
 • Vanliga frågor

  Finns det ännu något du funderar över när det gäller reseförsäkringen? Vi sammanställde svar på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss.

  Gå till vanliga frågor