Företagets reseförsäkring

Reseförsäkringen skyddar företagets anställda och andra som reser för företagets räkning på både inrikes- och utrikesresor. Som företagare har du även möjlighet att försäkra dig själv.
 
När du skickar in en förfrågan får du prisinformation och ett förslag på en företagsanpassad reseförsäkring. Offertförfrågan binder dig inte på något sätt.

Reseförsäkring för företagets personal

När företagaren eller en anställd blir sjuk eller skadar sig under en resa, så garanterar företagsreseförsäkringen snabb och högkvalitativ vård utan oväntade kostnader.

När en reseolycka inträffar tar vi hand om allt som behövs och vägleder dig i val av vårdplats. Vid behov ordnar vi även sjuktransport från utlandet till Finland.

I reseförsäkringen kan du inkludera skydd för dina anställdas personliga resor eller fritidsresor som genomförs i samband med arbetsresan.

Se vad som täcks av reseförsäkringen

Kom alltid ihåg att försäkra din resa

Reseförsäkring är i praktiken ett måste för resenären. Andra personförsäkringar eller socialförsäkringsavtal mellan länder ger inte ensamt tillräckligt skydd.

Vem vill du försäkra?

Välj lämplig täckning

Du kan välja ett mer omfattande eller begränsat försäkringsskydd. Det är möjligt att komplettera reseförsäkringen med tilläggsskydd. Du kan även välja vilka du försäkrar och om försäkringen gäller i hemlandet, utomlands eller över hela världen.

Skydd Omfattande Bas Begränsad
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Tillägg Valbara
Ingår
Ingår
Ingår
Begär offert

Ytterligare information

Undvik att resa till Ukraina, Ryssland och Vitryssland. På grund av begränsningar inom flyg- och finanssektorn kan vi inte garantera smidig skadeersättning även om du har en giltig reseförsäkring.

Skada utomlands?

Då något inträffar, meddela oss så snart som möjligt om skadan.

  • Kolla försäkringsnumret från försäkringskortet, det behöver du när du fyller i en skadeanmälan.
  • Fyll i en skadeanmälan enkelt online - du behöver inte skicka bevis eller kvitton, men vi ber om dem vid behov.

Se även de detaljerade instruktionerna om hur du ska agera om en skada inträffar under resan.