Företagets reseförsäkringar

Reseförsäkringar behövs överallt. Med en reseförsäkring säkerställer du att dina resande anställda får högklassig vård i händelse av att de insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan.

Begär offert Ring oss

Reseförsäkringen ger skydd och ersättning

Reseförsäkringarna ersätter i enlighet med försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren skador som drabbat den försäkrade under resan.

I reseförsäkringen kan enligt val ingå följande skydd:

  • Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa utan övre gräns i euro
  • Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall samt
  • Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

If Travel -webbplats (på finska och engelska) finns till speciellt för våra kunder som är på tjänsteresa eller utlandsplacering.

Där hittar du den senaste informationen om bl.a. krigriskområden, våra samarbetspartners, råd och tips vid reseskador och kontaktinformation till vår ersättningstjänst.

Reseförsäkringen ersätter dessutom eventuella kostnader för hemtransport samt kostnader för annullering av, avbrott i och försening från resa.

Om du vill kan du också ta en resgods-, reseansvars- och/eller reserättsskyddsförsäkring. Enligt tilläggsavtal kan försäkringsskyddets giltighet utvidgas att omfatta områden där krigstillstånd råder.

Reseförsäkringen ersätter också

  • Hemtransport av den försäkrade till följd av sjukdom eller olycksfall
  • Annullering av resa
  • Avbrott i resa

Andra personförsäkringar eller bilaterala överenskommelser om social trygghet räcker inte till för att garantera ett tillräckligt skydd för resenärer.

Företaget kan vid behov ta reseförsäkringen också som tidsbestämd eller för en bestämd resa.