Reseförsäkring

Räkna ut pris på en minut
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Reseförsäkring

Köp en reseförsäkring som är lämplig för just dig, enkelt via nätet. Trygga dig själv och ditt resgods med en försäkring som träder i kraft genast.


Semestra utan bekymmer - If Reseförsäkring hjälper dig 24/7

 • Ersättning för läkarkostnader utan övre gräns och självrisk, fakturan direkt till försäkringsbolaget.

 • Vi ersätter kostnaderna för flygbiljetter och hotell upp till 5 000 euro, om du insjuknar före resan.

 • Transport till Finland vid allvarliga sjukdomsfall. Du kan spara tiotusentals euro i kostnader.

Vad vill du att försäkringen ersätter? reseförsäkring inkl. resgods reseförsäkring

Läkarbesök, om du blir sjuk eller skadar dig på resan

checkmark checkmark

Flygbiljetter och på förhand betald inkvartering, om du insjuknar före resan

checkmark checkmark

Nya flygbiljetter, om du försenar dig från flyget utan egen skuld eller resan avbryts

checkmark checkmark

Ambulansflyg till Finland i nödfall

checkmark checkmark

Hjälp dygnet runt via telefon och mobilappen, om du t.ex. blir sjuk

checkmark checkmark

Behandling av idrottsskada (gäller också i samband med slalomåkning och dykarkurs)

checkmark checkmark

Barnens och barnbarnens läkarbesök som ingår i förälderns, mor- eller farförälderns försäkring 

checkmark checkmark

Stulna ägodelar och föremål som gått sönder på resan

checkmark

En extra omgång kläder, laddare till mobiltelefonen o.d. nödvändighetsartiklar, om ditt resgods försenas

checkmark

Rättegångskostnader och ersättningar, om du är ansvarig för skada som orsakats annan

checkmark

Vi begär din personbeteckning i samband med att vi räknar ut priset för att du ska få ett exakt pris och de rabatter som du har rätt till. Du binder dig inte till någonting med att uppge personbeteckningen.


Hos oss får du alltid reseförsäkringen till ett konkurrenskraftigt pris

På reseförsäkringens pris inverkar mest dess omfattning och av hälsomässiga skäl försäkringstagarens ålder. När du jämför priset på olika försäkringar lönar det sig att beakta vad som ersätts och vilken hjälp du får. Välj försäkring enligt dina resvanor. Den billigaste reseförsäkringen är inte alltid den lämpligaste för dig eller ens den förmånligaste på lång sikt.


En försäkring för en enskild resa dvs. en tidsbestämd reseförsäkring är det förmånligaste alternativet för dig som reser utomlands endast en gång om året.

 • På priset för en tidsbestämd försäkring inverkar resmålet och resans längd. Försäkringen tas alltid för en enskild resa åt gången.
 • Det lönar sig att ta försäkringen minst tre dygn före avresan. Då ersätter vi t.ex. din flygbiljett, om du blivit sjuk och inte kan komma iväg.
 • Fakturan för försäkringen kan förfalla till betalning först senare efter resan, men försäkringen gäller ändå under din resa.
 • En försäkring för en enskild resa har inga åldersbegränsningar och kan således också beviljas 80 år fyllda och äldre.

En fortlöpande försäkring är den smidigaste och även förmånligaste lösningen för dig om du reser utomlands minst två gånger om året eller gör en längre resa till ett exotiskt resmål.

 • Den fortlöpande reseförsäkringen gäller året runt i världens alla länder. Du behöver inte separat meddela oss när du reser.
 • Du kan utvidga din fortlöpande reseförsäkring att också omfatta resor i hemlandet. Då gäller försäkringen i Finland för resor på fritiden som sträcker sig över 150 km och inkluderar övernattning.
 • Gäller på resor som varar högst 45 dygn. Vid behov kan du också förlänga reseskyddet genom att kontakta vår kundservice. Du kan köpa försäkring för studentutbyte eller en annan längre resa också via nätet, om du är vår förmånskund eller ännu inte fyllt 27 år.

Premien för den fortlöpande reseförsäkringen debiteras per år. Om du säger upp försäkringen, uppbärs premien för den tid som försäkringen varit i kraft. Om du säger upp en fortlöpande reseförsäkring under den första försäkringsperioden, tar vi dessutom ut 30 euro i omkostnader. Också i detta fall betalar du sammanlagt högst försäkringens årspremie.

Resenärförsäkringen utgör reseförsäkringens grunddel, som redan i sig erbjuder att bra skydd mot det mest väsentliga: om du insjunkar, råkar ut för ett olycksfall eller om resan annulleras eller avbryts. För den prismedvetna kan det vara en fullt tillräcklig lösning.

 • Med tanke på stölder eller föremål som går sönder rekommenderar vi som tilläggsskydd resgodsförsäkring. Du kan även skydda ditt resgods genom Ifs hemförsäkring.
 • I bagageförsäkringen ingår också rättsskydds- och ansvarsförsäkring för resa, som ersätter rättegångskostnader i anslutning till resan och skador som du orsakat andra på resan.
 • Kontrollera i vår webbutik hur mycket bagaget höjer priset på reseförsäkringen. Skillnaden är kanske inte avgörande stor!

En omfattande reseförsäkring är hemligheten bakom en bekymmersfri semester

Tack vare reseförsäkringen kan du lättare koppla av på din semester och behöver inte i onödan oroa dig för risker, och du vågar också se dig omkring och prova på nya saker. Du behöver heller inte bekymra dig för att de pengar som du lagt ut för flyg och hotell i förskott går förlorade, om du skulle bli sjuk kvällen före avresan.

Vi vill erbjuda alla våra kunder en tillräckligt omfattande reseförsäkring och vi snålar därför inte med vad vi ersätter. Försäkringens pris spränger inte ens den sparsammaste resebudget, men utan försäkring kan hela din ekonomi raseras. Till exempel kan ett Ambulansflyg från Spanien kosta över 20 000 euro.

Kom ihåg reseförsäkringen också i Europa

En försäkring är alltid ett förnuftigt val när du reser utomlands, om du så planerar en backpackingresa till Kina eller en stadssemester i Tallinn. Finlands utrikesministerium rekommenderar reseförsäkring också inom EU, eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter kostnader för specialiserad sjukvård eller sjuktransporter från utlandet hem till Finland.

Varför reseförsäkring från If?

Hos If sköter du dina försäkringsärenden snabbt och smidigt och ersättningen betalas in på ditt konto utan onödigt dröjsmål. Här följer fem goda skäl att välja If:

 1. Rejält skydd om resan annulleras
  Vi ersätter flyg och hotell som du betalat i förskott upp till 5 000 euro, om din resa annulleras på grund av att du blivit sjuk. Skyddet i händelse av annullering av resa är i kraft, om försäkringen köpts minst tre dygn före resans början. Du kan naturligtvis ta Ifs reseförsäkring i sista minuten på flygfältet, men då gäller inte skyddet vid annullering.

 2. Reseförsäkring för barnen eller barnbarnen ingår i priset
  När du tar en reseförsäkring från If åt dig själv, omfattar den automatiskt också dina barn eller barnbarn under 20 år som följer med på resan. Också resgodsförsäkringen omfattar bagaget för alla som bor i samma hem.

 3. Krisskydd ingår i baspaketet
  Vad händer om resmålet drabbas av ett vulkanutbrott eller en orkan? Eller om en bomb exploderar på torget och du inte vågar resa? Du kan ta det lugnt! Hos If ingår krisskydd i alla reseförsäkringar, vilket innebär att vi ersätter en resa som annuleras på grund av t.ex. naturkatastrof eller terror-attack. Du får också ersättning om resan avbryts och vid behov för psykoterapibesök.

 4. Läkarkostnader utan övre gräns
  If ersätter dina läkarkostnader på resan, och din självrisk är noll euro. Du behöver alltså inte betala något själv för de vårdkostnader som ersätts. Dessutom kommer du genom vårt omfattande samarbetsnätverk snabbt till en pålitlig läkare när du behöver vård. Fakturan för läkarbesöket skickas direkt till If när du visar upp ditt reseförsäkringskort eller reseförsäkringsintyg, t.ex. på mobilen.

 5. Låt barnen idrotta och prova själv på nya grenar
  För försäkrade under 18 år är Ifs reseförsäkring i kraft vid all idrott. Också för vuxna ingår möjligheten att prova på vissa nya grenar i skyddet. Du kan t.ex. delta i en grundkurs i dykning, ledd klättring eller glaciärvandring och prova på varmluftsballongflygning eller bungyhopp. Om du utövar krävande grenar mer regelbundet, kom ihåg att slopa idrottsbegränsningarna mot tilläggspremie!

Vad ska jag göra om jag blir sjuk eller skadar mig på resan?

I nödfall, ring det lokala nödnumret. Om du inte är i akut behov av hjälp, når du oss dygnet runt per telefon eller via den behändiga HelpMe-appen. Se anvisningar och kontaktuppgifter


 • HelpMe för smartmobil

  Sjuk på resan? HelpMe-appen tar hjälpen till dig

  Via HelpMe-appen kan du få avgiftsfritt råd av en finländsk läkare.

  Läs mer om appen
 • En man med sin mobiltelefon på en tågstation utomlands

  Till läkaren utan egna pengar

  Om du behöver uppsöka läkare på resan, se här var du hittar närmaste Ifs avtalsläkare.

  Sök närmaste avtalsläkare
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Reseförsäkring