God vård börjar genast

Mot bättre hälsa och välmående genom små saker, såsom vardagliga val och god vård. Som kund hos If får du hjälp i hälsofrågor precis när du behöver det. Därför lönar det sig att ta i bruk våra hälsorelaterade tjänster.

Hälsorelaterade tjänster och aktuella tips

If Terveys erbjuder mångsidiga och flexibla hälsorelaterade tjänster och aktuella tips i anslutning till hälsa och välbefinnande. På den här sidan hittar du mer information om tjänsterna.

 • Var lugn – du får svar på dina hälsorelaterade frågor 24/7
 • Få hjälp av distansläkaren där du befinner dig
 • Få ersättning för läkarbesöken genast

Hälsorådgivning 24/7

If Terveysneuvonta erbjuder hälsorådgivning 24/7 för dig som har Ifs personförsäkring. När du funderar över hälsofrågor eller överväger om vårdbehovet är brådskande, får du råd av en sjukskötare, och du hänvisas vid behov till läkare. Att använda tjänsten kostar detsamma som vanliga telefonsamtal.

Så här använder du If Terveysneuvonta:

 1. Ring If Terveysneuvonta på numret 010 19 18 55 (lna/msa*).
 2. Sjukskötaren ger dig anvisningar efter att ha säkerställt att du har personförsäkring hos If.
 3. Du får råd och vårdrekommendationer, och du hänvisas vid behov till läkare.

* För samtal från mobiltelefon debiteras den mobilsamtalsavgift (msa) som den egna operatören debiterar och för samtal från det fasta nätet i hemlandet lokalnätsavgiften (lna).

If Terveysneuvontas telefontjänst produceras av Luona Hoiva Oy, som är Finlands ledande serviceproducent inom hälsorådgivningen för sjukvårdsdistrikter, kommuner och privata företag.

Digitalt läkarbesök hos distansläkaren

Det känns strävt i halsen, vad kunde hjälpa? Vem kunde förnya mitt recept? Barnet är gråtmilt, kan det möjligen vara allvarligt? Hälsobesvär kräver inte alltid besök hos läkaren, och då kan du snabbt få hjälp via distansläkartjänster. Vardagliga hälsobesvär kan vara försvånansvärt enkla att sköta bekvämt från exempelvis hemsoffan eller stugan, då Ifs sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring ersätter digitala läkarbesök på samma sätt som läkarbesök på en vanlig mottagning.

Du kan dra nytta av distansläkartjänster t.ex. om du

 • har symtom på ögoninflammation
 • har kortvarig snuva eller hosta
 • har allergisymtom
 • behöver förnya recept
 • vill ha kontrollbesök

Källa: Mehiläinen

Vid besök hos distansläkaren

 1. Säkerställ att du har Ifs sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Om du inte är säker på vilka försäkringar du har, kan du ser över dem på Mina sidor.
 2. Vi rekommenderar att du anlitar en distansläkare vid Terveystalo och Mehiläinen. Av Terveystalos distansläkare får du hjälp dygnet runt. På Mehiläinens Digiklinik får du svar på hälsorelaterade frågor kl. 7–23 av en läkare och kl. 23–7 av en sjukskötare.
 3. Betala läkararvodet och anmäl kostnaderna till If på samma sätt som vanliga läkarbesök.
 4. Ett tips: du kan använda direktersättningstjänsten If Suorakorvaus på Mehiläinens Digiklinik, som gör ersättningsansökan för läkarbesöket för din räkning, och du betalar oftast endast självrisken. Direktersättningen kan tas i bruk under Egna uppgifter på Digikliniken genom att välja If som ditt försäkringsbolag och genom att godkänna villkoren.

Direktersättningstjänsten sparar tid och besvär

Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus sparar tid och besvär, så du kan koncentrera dig på det viktigaste om du har Ifs sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. I samband med läkarbesök gör läkarcentralen en ersättningsansökan för din räkning och skickar den direkt till If, och du betalar oftast bara självrisken. På detta sätt behöver du inte bekymra dig över praktiska ärenden, och kan istället koncentrera dig på det viktigaste – att ta hand om dig själv eller din familjemedlem t.ex. om ni plötsligt blivit sjuka.

Så här använder du If Suorakorvaus:

 1. Direktersättningstjänsten If Suorakorvaus fungerar hos Terveystalos, Mehiläinens, Pikkujättis och Aavas mottagningar samt på Mehiläinens Digiklinik.
 2. Uppge vid kassan att du har Ifs sjukförsäkring och ge på begäran tillstånd att ansöka om direktersättning från If för din räkning.
 3. Vid läkarbesöket debiteras i samband med direktersättningen endast den självrisk som ingår i din försäkring. Under vissa omständigheter kan beslutet om direktersättning inte ges direkt, och du betalar besöket först själv. Din ersättningsansökan har trots det redan skickats till If, och vi kontaktar dig för fortsatt handläggning.
 4. If Suorakorvaus gäller endast läkararvoden, så kom därför ihåg att själv ansöka om ersättning för medicin som ordinerats av läkaren. Du kan anmäla läkemedelskostnader enkelt på Mina sidor.