Den goda vården börjar omedelbart

Små vardagliga val och god vård stöder både hälsan och välmåendet. Med Ifs personförsäkring får du hjälp i hälsorelaterade frågor, precis när du behöver det. Läs mer och använd de hälsorelaterade tjänsterna!

Direktersättning underlättar dina läkarbesök

Läs mer om direktersättning