När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel

Tips och råd vid resor utomlands med egen bil

 • Lämna in ditt fordon på service före avresan.
 • Kontrollera försäkringens skyddsomfattning och giltighetsområde. Information om olika länders praxis hittar du på den här sidan, och mer ingående information om dina försäkringar hittar du på Mina sidor.
 • Kontrollera att du har registreringsbevisets tekniska del i fordonet. Du får den via Trafis webbplats eller besiktningskontoret.
 • I vissa länder kan ett internationellt körkort också vara nödvändigt. Du får kortet från Bilförbundet.
 • Skriv ut en internationell blankett för skadeanmälan (på finska) i två exemplar. Det lönar sig att fylla i blankettens första sida på plats, om du exempelvis råkar ut för en olycka utomlands. Om du fyller i blanketten genast med den andra parten, kan du också säkerställa att ni är överens om vad som har hänt. Fyll i de båda exemplaren och ge det andra exemplaret till motparten. Handläggningen av ditt ärende går således snabbare varefter ersättningen kan betalas ut.
 • Om någon annan än ägaren kör bilen utomlands, ge med en fullmakt att använda bilen utomlands. Om bilen ägs av ett finansieringsbolag, be att få en fullmakt av bolaget.

Kaskoförsäkring för fordon när du reser utomlands

 • Ifs kaskoförsäkring gäller i Europa och i alla länder som omfattas av Gröna kort-avtalet förutom Iran, Marocko, norra delar av Cypern, Tunisien, Turkiet och Nagorno-Karabach.
 • Ifs kaskoförsäkringar omfattar automatiskt också tjänsten If Apu, som hjälper dig utomlands i alla frågor som gäller bilande 24/7. 
 • Vid skador utanför Norden och Estland är självrisken dubbel. Undantagsvis är självrisken för ansvarsskyddet utomlands alltid 500 euro.

Har du konkurrensutsatt bilförsäkringen? Kom ihåg att även kontrollera självrisken för kasko utomlands.

Hos If är kaskoförsäkringens självrisk dubbel vid skador som inträffat utanför de nordiska länderna och Estland.

Varför behövs en kaskoförsäkring i Ryssland?

En finländsk trafikförsäkring gäller i Ryssland som en ansvarsförsäkring, dvs. den ersätter bara skador till följd av krock eller kollision som drabbat den oskyldiga parten. Vi har nedan listat tre orsaker till varför du behöver en kaskoförsäkring (helst Helkasko) när du reser till Ryssland:

 1. I Ryssland är de ersättningsbelopp som betalas ut i allmänhet låga. Om du i samband med bilande orsakar betydande egendoms- eller personskador kan du själv hållas ersättningsskyldig. Också medpassagerarnas personskador ersätts bara upp till en viss gräns. I händelse av dessa skadefall utomlands omfattar Ifs hel- och delkaskoförsäkring således en ansvarsförsäkring.

 2. Vid en olycka är det i Ryssland nödvändigt att ha Helkasko, om du inte är skyldig till skadan. Att få ersättning från den skyldiga parten kan i praktiken vara svårt eller omöjligt och ersättningsbeloppet litet. Tack vare kollisionsskyddet som ingår i Helkasko fungerar allt smidigare.

 3. När du tecknat en kaskoförsäkring får du snabb hjälp dygnet runt via If. Bärgningsskyddet som ingår i Ifs hel- och delkaskoförsäkring gäller också i Ryssland.

Om du som förare är den skyldiga parten vid en krock, får du ingen ersättning för personskador från din trafikförsäkring, utan ur den obligatoriska reseförsäkringen som krävs för att få visum.

Rusningstrafik i Moskva

Reseförsäkringen ger dig skydd på resor

 • Reseförsäkringen hjälper dig t.ex. om du insjuknar eller skadar dig utomlands. Du får hjälp dygnet runt, och försäkringen skyddar även dina barn under 20 år som följer med på resan.
 • Räkna ut reseförsäkringens pris och köp en försäkring online 24/7. Om du vill träder försäkringen i kraft genast, bara du kommer ihåg att teckna den innan avresan.

Ta hand om saker du har med dig utomlands i ditt fordon

 • Ifs hemförsäkring omfattar saker du har med dig utomlands i ditt fordon upp till 3 500 euro. 
 • Kom ihåg att du inte ens i ett låst fordon ska förvara värdefull egendom.