Lastbilsförsäkring för företag

Det lönar sig att försäkra företagets lastbil med omfattande Helkasko. Vi ersätter då bärgningskostnader upp till 5 000 euro per skadefall. Dessutom ersätter vi kostnaderna för att flytta över de varor som transporteras till ett annat fordon på skadeplatsen.

Begär offert Ring oss
 • Snabbt till reparationsverkstaden

  Våra skadeinspektörer som är specialiserade på tunga fordon och vårt omfattande reparationsnätverk säkerställer snabb reparation av fordonet.

 • Vi hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria bärgnings- och vägassistans kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.

 • Glöm bonustabellerna

  Våra rättvisa och stabila priser baserar sig på vår kompetens att bedöma risker.

Försäkring för bil med tyngre last

Som lastbil räknas ett fordon konstruerat för godstransporter och med en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Med vår lastbilsförsäkring försäkrar vi exempelvis lastbilar, sopbilar, betongbilar, brandbilar eller tankbilar. Du kan försäkra en lätt lastbil med en totalvikt på mindre än 3 500 kg med en If paketbilsförsäkring.

Kontakta oss för en offert!

Välj lastbilsförsäkring för ditt företag Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kaskoförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Ingår inte Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Lastbilsförsäkring

Det lönar sig alltid att komplettera den obligatoriska trafikförsäkringen med en kaskoförsäkring för lastbil. Det är dyrt att reparera skador på lastbilar och därför är det bra att ta det säkra för det osäkra och vara beredd.

Kilometerprissättning på försäkringen

Vi har övergått till kilometerprissättning vid försäkring av lastbilar. Vissa lastbilar används mindre medan andra lastbilar gör längre dagar. Ju mer du kör, desto större är sannolikheten för att något ska hända. Därför prissätter vi våra lastbilsförsäkringar enligt hur mycket du kör.

Det räcker med att uppdatera lastbilsförsäkringens kilometerklass en gång om året eller vid förändringar. Du kan uppdatera kilometerklassen i din egen If Företagsfolder eller via vår telefontjänst.

Exempel:

Om du uppskattar att du kör cirka 80 000 km om året, välj klassen "Högst 100 000 km". Du behöver uppdatera uppgiften på nytt först om du kör under 50 000 km eller över 100 000 km om året.

Klasser: högst km/år

 • 50 000 km
 • 100 000 km
 • 150 000 km
 • över 150 000 km

Om du kör under 50 000 km om året, betalar du cirka en femtedel mindre för trafik- och helkaskoförsäkringen än om du skulle köra över 150 000 km om året. Prisskillnaden mellan varje kilometerklass är cirka 5–10 %.

Kollisionsskydd

Från lastbilens kollisionsskydd ersätts skada som i samband med lastning eller lossning orsakats

 • lastbilens stomme
 • flak
 • lyft- eller lossningsanordning eller
 • förarhytt.

Specialskydd för yrkeschaufförer

Krishjälp: Den försäkrade bussens förare och hans eller hennes make eller maka har rätt till krishjälp, om föraren varit delaktig i en allvarlig trafikolycka som medfört personskador eller råkat ut för rån eller försök till rån eller blivit misshandlad.

Rån av egendom: Från ersättningen utbetalas ersättning om förarens och försäkringstagarens egendom skadats eller kommit bort till följd av rån, försök till rån eller misshandel.

Skadeinspektörer specialiserade på lastbilar

Vi har fem skadeinspektörer som specialiserat sig på tunga fordon. De har genom sin erfarenhet en mycket god uppfattning om såväl branschen som reparationsnätverket.

När olyckan varit framme ringer inspektören efter begäran om inspektion omedelbart till kunden och kommer överens om de åtgärder som behöver vidtas. Det kan t.ex. vara fråga om att

 • lossa en last
 • planera ett lyft
 • välja reparationsverkstad eller bogsera fordonet till en depå.

Inspektören besöker vid behov skadeplatsen.

Vi har kolleger som utför inspektioner både i Baltikum och i Skandinavien. Därtill har vi en separat utlandsenhet. På detta sätt kan vi säkerställa en snabb skadehantering också utomlands.

Vi hjälper när företagets fordon råkar ut för en skada

Vi hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, dygnet runt. Om motorn stannar, vindrutan går sönder eller bilens varningslampa tänds, kommer bärgnings- och vägassistans till hjälp. Via vår tjänst får du omedelbart hjälp för alla fordon, bilmärken och -modeller. Läs mer 

Intresserad?

Begär offert på försäkring för företagets lastbil