Skada som drabbat katten

Anmäl skada och läs anvisningar för hur du ska gå till väga om din katt har insjuknat eller skadat sig.

 • Katten är sjuk

  Läs hur du ska gå till väga och hur du anmäler kostnader, om din katt har insjuknat.

  Sjuk katt
 • Katten har skadat sig

  Läs hur du ska gå till väga och anmäler kostnader, om din katt t.ex. har fått ett sår i tassen. 

  Skadad katt
 • Katten har försvunnit eller stulits

  Läs här hur du ska gå till väga om katten försvunnit eller stulits och du inte kan hitta den. 

  Försvunnen katt
 • Katten har dött eller måste avlivas

  Vi beklagar. Läs våra korta anvisningar för hur du sköter kattens försäkringsärenden. 

  Förlust av katt