Skadad katt

Våra samarbetspartner hjälper dig, om din katt har insjuknat eller skadats. Om du så vill kan du boka tid på en distansmottagning hos mobilveterinären och har tillgång till bekymmersfri direktersättning på veterinärstationen samt enkel skadeanmälan.

Mobilveterinär 7-24 Veterinärstation

Gör så här, om din katt har blivit sjuk eller skadad

Om du är oroad för din katts välmående

Veterinärerna hos vår samarbetspartner FirstVet (endast på finska) erbjuder lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. De hjälper dig att bedöma om ditt djur behöver ytterligare vård och remitterar dig vid behov vidare.

Kontakta mobilveterinären

Om din katt behöver omedelbar vård

Ta en sjuk eller skadad katt utan dröjsmål till veterinären. De flesta veterinärstationer använder sig av direktersättning, varvid kliniken söker ersättning i ditt namn och du betalar endast självrisken.

Hitta närmaste djurklinik

Sök ersättning för veterinärkostnader

Om du inte kan använda direktersättningstjänsten, du har betalat veterinärbesöket själv eller du söker ersättning för läkemedelskostnader

  1. Gör en skadeanmälan
  2. Vi handlägger din ersättningsansökan utan dröjsmål. 
  3. Ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut hittar du på Mina sidor.

Vilka vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall ersätts?

Djurförsäkringen ersätter vårdkostnader för besök hos veterinären på grund av olycksfall eller sjukdom. Kostnader som ersätts är bl.a.

  • undersökning och vård av sjukdom eller skada då vården getts eller ordinerats av veterinär
  • laboratoriekostnader
  • röntgenkostnader och kostnader för magnetröntgen samt
  • ultraljudsundersökning om det krävs vid utredningen av en sjukdom eller skada.

Från kostnaderna avdras en självrisk. Självriskens storlek hittar du på Mina sidor under försäkringens uppgifter.

Mobilveterinär

Anvisningar i övriga skadesituationer