Skada som drabbat katten

Anmäl skada och läs anvisningar för hur du ska gå till väga om din katt har insjuknat eller skadat sig.

Katten är sjuk

Läs hur du ska gå till väga och hur du anmäler kostnader, om din katt har insjuknat.

Sjuk katt

Katten har skadat sig

Läs hur du ska gå till väga och anmäler kostnader, om din katt t.ex. har fått ett sår i tassen. 

Skadad katt

Katten har försvunnit eller stulits

Läs här hur du ska gå till väga om katten försvunnit eller stulits och du inte kan hitta den. 

Försvunnen katt

Katten har dött eller måste avlivas

Vi beklagar. Läs våra korta anvisningar för hur du sköter kattens försäkringsärenden. 

Förlust av katt

Vad ersätter djurförsäkringen?

Djurförsäkringen ersätter vårdkostnader hos veterinär till följd av att ditt sällskapsdjur skadats eller insjuknat. Kostnader som ersätts är bland annat:

  • vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel
  • olika laboratoriekostnader
  • röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning, om de behövs för undersökningen av sjukdomen eller skadan.

Självrisken är antingen 35 % av kostnaderna eller 84 euro en gång per försäkringsperiod och därefter 25 % av kostnaderna. Du kan kontrollera din självrisk på Mina sidor.

Livskydd

Djurförsäkringens livskydd ersätter djurets värde i pengar, om ditt sällskapsdjur

  • dör eller måste avlivas
  • försvinner
  • stjäls.

 Du kan fastställa värdet på ditt sällskapsdjur när du köper försäkringen. Som djurets värde i pengar, dvs. livskyddets ersättningsbelopp, fastställs i allmänhet anskaffningspriset för en valp eller unge, men djurets värde kan också stiga, t.ex. genom utställningsframgångar eller skolning. Livskyddet gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken sällskapsdjuret fyller 10 år.

Exempel på livskyddet 

Hos sällskapsdjuret har diagnostiserats elakartade tumörer som inte kan behandlas. Veterinären konstaterar att det enda rätta är att avliva djuret av djurskyddsskäl. Från livskyddet utbetalas hela försäkringssumman.

Sällskapsdjuret skadas allvarligt i ett olycksfall och enligt veterinärens bedömning kan djuret inte räddas. Från livskyddet utbetalas hela försäkringssumman.

Rehabiliteringsskydd – rehabilitering av hund

Om du har utvidgat veterinärförsäkringen att också omfatta rehabiliterande vård* för hund, ersätter vi akupunktur, fysioterapi och kiropraktisk vård som ordinerats av veterinär t.ex. efter eller i stället för en operation. Notera att vården ska hänföra sig till en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts från djurförsäkringen. I vårdkostnader ersätts högst 300 euro under en försäkringsperiod.

* Rehabiliteringsskyddet är ett valfritt tilläggsskydd i djurförsäkringar som tagits efter 19.11.2016. I sällskapsdjursförsäkringar som tagits före 19.11.2016 ersätts kostnader för akupunktur som ordinerats av veterinär från vårdkostnadsförsäkringen. Sällskapsdjursförsäkringen ersätter inte fysikalisk vård.

Skador som hunden orsakat

Om du utvidgat djurförsäkringen med ett ansvarsskydd, ersätter vi skador som din hund orsakat personer utanför ditt hushåll eller deras egendom.

Exempel på ansvarsskyddet

Hunden rymmer från sin ägare och biter en annan hund som varit kopplad. Från ansvarsskyddet ersätts veterinärkostnaderna för den andra hunden upp till 2 000 euro.

Hunden följer med på besök och utan att någon märker det tuggar hunden sönder ett par glasögon som den hittat på ett bord. Ansvarsskyddet ersätter anskaffningen av nya glasögon.