Båtförsäkring

Via webbutiken får du genast pris på båtförsäkring för motorbåt, segelbåt eller vattenskoter. Månatlig fakturering är en enkel lösning vi erbjuder dig och du får också rabatt med båtförarexamen.

 • Båtförsäkring utan stormgränser

  Vi ersätter skadorna oberoende av vindens hastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på helkasko

  Det mest omfattande skyddet ute på vattnet och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Självrisken är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse eller brandskada.


Försäkring som utvecklats i samarbete med båtförare

Ifs båtförsäkring är flexibel och behändig att använda och är ämnad åt dig som båtförare. Den ger skydd åt både motor- och segelbåten samt vattenskotern året runt. Båtens användningsperiod är inte begränsad, och du behöver därför inte meddela oss separat om detta.

Ifs båtförsäkring har inga stormgränser, dvs. vi ersätter skador oberoende av vindhastighet. Vi har därutöver Finlands minsta självrisk, som är endast 100 euro i händelse av stöld, skadegörelse och brandskada.

Hos oss får du rabatt på båtförsäkringens pris, om du har genomfört båtförarexamen som godkänts av oss eller om du besiktat båten i besiktningsklasser som omfattar öppet hav, kust eller skärgård.

If erbjuder två alternativ för båtförsäkring: helkasko och delkasko. De båda båtförsäkringarna ersätter olika skador som inträffat i samband med förvaring, sjösättning eller transport. Stölder, brandskador samt skador som du har orsakat annan omfattas därutöver av båda skyddsnivåerna. 

I delkasko ingår inte skydd i händelse av sjöskada, och omfattar inte sjöskador som däremot ersätts ur helkasko (se tabell).

Jämför båtförsäkringar

Skyddsnivåer Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Helkasko ger båten det bästa skyddet ute på vattnet samt vid förvaring

Helkasko omfattar skador som inträffat till sjöss, t.ex. grundstötning, bottenkänning eller kollision och andra skador som orsakats skrovet eller båtens övriga delar.

Om båtens genomföring eller rör går sönder och det börjar läcka in vatten, ersätter vi skador som orsakats av att vatten läckt in i båten. Om läckan inte går att täppa till och båten sjunker, ersätter vår helkasko kostnader som härrör från förlisningen.

I samband med olyckor ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till en reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Rabatter som påverkar båtförsäkringens pris

Du får genast fulla 60 % i bonus på helkaskoförsäkring, varmed priset på båtens försäkring blir betydligt lägre. Bonusen förutsätter ingen tidigare båtlivserfarenhet, dvs. förmånen gäller också din första båt. Webbutiken räknar automatiskt ut pris på helkaskoförsäkring som inkluderar maximibonus.

Vi belönar båtförare som satsar på säkerhet ute på vattnet. Om du avlagt båtförarexamen genom slutförda studier på en båt- eller navigationskurs som omfattar minst grundnivå och därtill besiktat din båt, får du rentav 20 % i rabatt på båtförsäkringen.

Om du hos If har andra försäkringar, eller om du skaffar andra försäkringar när du försäkrar båten, kan du också ha rätt till If Förmånsprogrammets rabatt på 10–15 %.

Deltagare som står på en brygga under båtförarkurs
If erbjuder rabatt på båtförsäkring för bl.a. båtförarexamen.

Färre kostnader för helkasko under vintermånaderna

För båtar med premiesättning enligt årstid varierar priset på helkaskoförsäkring, som fastställs enligt kalendermånad. På sommaren är priset som högst, och på vintern är priset som lägst. Oavsett faktureras försäkringspremien året runt och du kan betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader.

Exempel: Om du köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset. Om försäkringens årspris är exempelvis 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid försäkringen har varit giltig.

Hur premierna i fråga om helkasko inflyter under året

Grafik över hur priset för helkaskoförsäkring fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna inflyter under april-september. Under november-mars är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

 • Är skadan framme?

  Grundstötning, stormskada eller båtstöld? Tveka inte att kontakta oss, om båten har råkat ut för en skada eller om du har frågor om vad som helst som gäller försäkringen.

  Läs anvisningarna
 • Vanliga frågor

  Har du ännu frågor om båtförsäkring? Läs svaren på de vanligaste frågorna eller kontakta vår kundservice.

  Vanliga frågor om båtförsäkring

Få en rabatt på hela 15 % på premier genom att samla dina försäkringar hos oss

Om du försäkrar bilen med Ifs kaskoförsäkring samt hemmet, får du via If Förmånsprogram 15 % rabatt på alla dina försäkringar.