Båtförsäkring

Se båtförsäkringens pris direkt och dra nytta av enkel månatlig fakturering. Du får även rabatt med båtförarexamen.

 • Båtförsäkring utan vindbegränsning

  Vi ersätter skador oavsett vindhastighet.

 • Få direkt 60 % i bonus på Helkasko

  Det mest omfattande skyddet till sjöss och vid förvaring till ett förmånligt pris.

 • Finlands minsta självrisk

  Din självrisk är endast 100 euro vid stöld, skadegörelse och brandskada.

Vi hjälper dig att försäkra din båt

Vår båtförsäkring har utvecklats för att ge din motorbåt, segelbåt eller vattenskoter skydd året runt. Båtens användningsperiod är inte begränsad, och du behöver inte heller meddela oss separat om dess användning. Månadsfaktura är en enkel lösning vi erbjuder, och du får dessutom rabatt för båtförarexamen.

Hos oss behöver du inte oroa dig för vind- eller stormgränser, dvs. vi ersätter skador oavsett vindhastighet.

Dessutom är självrisken endast 100 euro vid skada på grund av stöld, skadegörelse och brand.

Satsa på säkerhet för ett lägre pris på båtförsäkringen

Båtförare som satsar på säkerhet till sjöss belönas med ett lägre pris på sin båtförsäkring. Om du har genomfört en båt- eller navigationskurs och därmed avlagt båtförarexamen och har därtill besiktat din båt, får du rentav 20 % rabatt på båtförsäkringen.

Om du har andra försäkringar hos If, kan du dessutom få 10–15 % samlingsrabatt genom Ifs förmånsprogram.

Läs mer om rabatterna

Få 60 % bonus på helkasko för båten direkt

Välj helkasko för din båt, så får du 60 % bonus direkt. För båtar gäller endast kaskoförsäkringens bonus och den förutsätter ingen båtlivserfarenhet. Förmånen gäller således även din första båt.

Vår helkaskoförsäkring omfattar alla vanliga skador som kan inträffa till sjöss oavsett vindhastighet. Försäkringen ersätter om du krockar med en brygga eller kör på grund, som även erfarna båtmänniskor kan råka ut för på våra grunda vatten.

Läs mer om helkaskoförsäkring

Jämför båtförsäkringar

Hos If kan du välja mellan två alternativ: helkasko och delkasko. Båda båtförsäkringarna ersätter olika skador som uppkommit i samband med dockning eller sjösättning och skador som inträffat vid transport på land. Stölder, brandskador och skador som orsakats utomstående personer omfattas av båda skyddsnivåerna.

Vad omfattar båtförsäkringen? Helkasko Delkasko
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår inte Ingår inte
Valbara tilläggsskydd Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte

Vad ersätter båtförsäkringen?

Båtförsäkringen ersätter skador på din båt och tillhörande utrustning till sjöss.

Med en båtförsäkring skyddar du din båt mot stöld, skadegörelse och skador i samband med dockning.

Vi ersätter därtill skador som orsakats utomstående och för vilka du är ersättningsansvarig, t.ex. om en fender i din båt lossnar i gästhamnen och båten orsakar skador på grannbåten.

Typiska skador som ersätts från försäkringen brukar inträffa i samband med torrsättning eller då ett träd faller över båten under vinterförvar.

Helkasko täcker också kollisions-, läckage- bottenkänning till sjöss eller vid bryggan.

Helkasko ger båten det bästa skyddet till sjöss

Helkasko ersätter skador som inträffat till sjöss, t.ex. grundstötning, bottenkänning eller sammanstötning och övriga skador som orsakats skrovet eller andra delar av båten.

Om skrovet, genomföringarna eller rören går sönder och vatten börjar läcka in, ersätter vi dig för den skada som vattenläckaget förorsakar. Ifall båten gått sönder och läckaget, som orsakats av det inte kan stoppas och båten till slut sjunker, ersätter vår helkasko kostnaderna för läckageskadorna.

I samband med olyckor ersätts också:

 • Hemtransport av skepparen och passagerarna upp till 1 000 euro
 • Kostnader för torr- och sjösättning av båten samt transport till en reparationsverkstad
 • Kostnader för bortskaffande av vrak, om vraket utgör en fara för sjötrafiken

Hur priset på båtens helkaskoförsäkring fördelas över året

Grafik över hur priset på helkasko fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna flyter in från april till september. Mellan november och mars är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

Åretruntpremiesättning möjliggör lägre kostnader under vintern

I en försäkring med premiesättning enligt årstid fastställs priset på helkasko enligt kalendermånad – på sommaren är priset som högst och på vintern som lägst. Faktureringen av premien fördelas oavsett jämnt under året och du kan betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader.

Om du exempelvis köper en helkaskoförsäkring 1.5. och säljer båten 31.9., faktureras ca. 65 % av det totala årspriset enligt tabellen ovan. Om försäkringens årspris exempelvis är 1 000 euro, är priset ca. 650 euro för den tid som försäkringen har varit i kraft.

Fyll i båtens uppgifter i försäkringsräknaren, som därefter anger ditt pris.

En man bläddrar i telefonen i hamnen

Få hela 15 % samlingsrabatt på dina försäkringar

När du hos oss köper en kaskoförsäkring för din bil eller en hemförsäkring för ditt hem, får du via Ifs förmånsprogram rabatt på nästan alla dina försäkringar.