Bilskador vid halt väglag

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Jag har kört i diket eller kommer inte loss – jag behöver bärgningshjälp

Telefonnumret till Ifs bärgningstjänst: 010 19 18 40

Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Om du endast behöver bärgningshjälp, ring Ifs bärgningstjänst direkt. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Om du orsakas kostnader för att fortsätta färden, kan du göra en skadeanmälan också senare. Du gör skadeanmälan enkelt på Mina sidor.

Jag har krockat – min bil är i kördugligt skick

Skriv upp parternas kontaktuppgifter och uppgifterna för alla inblandade fordon. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.

Jag har krockat – min bil är inte i kördugligt skick

Telefonnumret till Ifs bärgningstjänst: 010 19 18 40

Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Kollisionsskador ersätts från de mer omfattande kaskoförsäkringarna. Beställ bärgning för din bil från Ifs bärgningstjänst. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Skriv upp motpartens kontaktuppgifter och uppgifterna för alla inblandade fordon. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Uppge också i skadeanmälan kostnaderna för att fortsätta färden. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.