Skada som drabbat häst

Anmäl skada och läs anvisningarna.

Hästen är sjuk

Läs hur du ska gå till väga och hur du anmäler kostnader, om din häst har insjuknat.

Sjuk häst

Hästen har skadat sig

Läs hur du ska gå till väga och anmäler kostnader, om hästen har råkat ut för ett olycksfall. 

Skadad häst

Hästen har orsakat andra skada

Det frivilliga ansvarsskyddet i hästförsäkringen kommer till hjälp, om din häst har orsakat skada för utomstående.

Hästen har orsakat skada

Hästen har försvunnit eller stulits

Läs här hur du ska gå till väga om hästen försvunnit eller stulits. 

Försvunnen häst

Hästen har dött eller måste avlivas

Vi beklagar. Läs våra korta anvisningar för hur du sköter hästens försäkringsärenden. 

Förlust av häst