Skadad häst

Se anvisningar vid skada som ersätts från hästförsäkringen och anmäl skadan.

Hästen är sjuk eller skadad

Gör så här, om din häst har blivit sjuk eller skadad

  1. Kontakta veterinären.
  2. Gör skadeanmälan.
  3. Du får till Mina sidor en begäran om tilläggsutredning, där vi ber dig lämna in alla verifikat som hänför sig till hästens vård, t.ex. patientjournaler och laboratorieutlåtanden.
  4. Skicka verifikaten via Mina sidor, så handlägger vi din skadeanmälan snarast möjligt.
  5. Du får ersättningsbeslutet och information om den ersättning som betalas ut till Mina sidor.

Vad ersätter hästförsäkringen?

Hästförsäkringen ersätter kostnader för veterinärvård på grund av olycksfall eller sjukdom som drabbat din häst. Vi ersätter veterinärkostnader för bl.a.

  • veterinärvård och läkemedel som ordinerats av veterinär
  • laboratoriekostnader
  • röntgen och magnetröntgen samt
  • ultraljudsundersökningar, om sjukdomen eller skadan kräver det.

Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år. Du kan kontrollera försäkringens omfattning via Mina sidor.

Mobilveterinär hjälper direkt på stallet

Mobilveterinären hos vår samarbetspartner FirstVet erbjuder lättillgänglig rådgivning kring hästens hälsa och välmående via videoförbindelse.

Du får tre gratisbesök hos mobilveterinären, om din häst har en hästförsäkring som ersätter veterinärkostnader på skyddsnivå omfattande.

Läs mer om mobilveterinären

Anvisningar i övriga skadesituationer