Arbetsolycksfalls­försäkring

Arbetsolycksfallsförsäkring är en lagstadgad försäkring för företag. Den ger skydd för anställda i händelse av olyckor som inträffar under och på väg till arbetet, samt för yrkessjukdomar orsakade av arbetet.
Är ditt företag registrerat i Sverige? Gå till if.se
 

 • Få hjälp snabbt och enkelt

  Till vård utan att behöva köa och till operation inom en vecka

 • Täcker kostnaderna

  Ersätter bl.a. sjukvårds- och undersökningskostnader, dagpenning och rehabilitering

 • Förutsägbar If Träffsäker

  En begriplig försäkring som är lätt att anpassa till företagets behov

Lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Arbetsolycksfallsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som arbetsgivaren måste teckna för arbetstagaren. Den täcker olycksfall i arbetet och under arbetsresor samt yrkessjukdomar. Försäkringen ska tecknas när de löner som betalas ut och avtalats för arbetstagarna under kalenderåret sammanlagt överstiger 1 500 euro (2024).

För vem?

 • Arbetstagare i anställnings- och tjänsteförhållande
 • Personer som arbetar i ledande ställning mot ersättning, som inte är företagare
 • Personer som arbetar i Finland, oberoende av ålder

Ersätter till exempel

 • Sjukvårdskostnader
 • Inkomstbortfall
 • Rehabilitering
 • Bestående men
 • Begravningshjälp

If Träffsäker arbetsolycksfallsförsäkring

If Träffsäker är en bekymmersfri, tydligt prissatt arbetsolycksfallsförsäkring. Med den får arbetstagare snabbt vård utan oväntade kostnader för företaget. Vi stöder dig även i att förbättra arbetsmiljön.

Försäkringen täcker
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

En arbetsolycka är ofta en oväntad och plötslig skada orsakad av yttre faktorer som leder till att en arbetstagare skadas.

En arbetsolycka kan inträffa på den egna arbetsplatsen eller tillhörande område, på väg till eller från arbetet, eller till exempel under arbets- och ärendeutflykter.

Med arbetsolycksfalls­försäkringen skyddar du dina anställda också mot yrkessjukdomar.

Med yrkessjukdom avses en sjukdom vars huvudsakliga orsak är en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor som förekommer i arbetet. Typiska faktorer som orsakar yrkessjukdomar inkluderar bland annat buller, vibrationer, damm, kemikalier eller gaser.

Genom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen säkerställer du kontinuiteten i ditt företags verksamhet.

När är arbetsolycksfallsförsäkringen obligatorisk?

För dödsfall

Grupplivförsäkring för arbetstagare är en försäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda. Den baseras på kollektivavtal och hanteras tillsammans med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Vem vill du försäkra mot olycksfall?

Frågor och svar om arbetsolycksfallsförsäkringen

Arbetsolycksfallsförsäkringen upprätthåller arbetssäkerheten

Har du sett till att arbetssäkerheten är i skick? Förebyggande arbete med arbetssäkerhet är det bästa sättet att förhindra att arbetsolyckor inträffar.

Investeringsstöd

Som kund hos oss har du möjlighet att få stöd för projekt som syftar till att förbättra arbetsförhållanden. Stödet täcker också inköp av arbetsäkerhets­utrustning, vilket främjar arbetssäkerheten.

 • Grundprincipen för att bevilja stödet är att den investering som görs förbättrar arbetssäkerheten och därigenom minskar skador i framtiden.
 • Det är möjligt att få stöd för upp till hälften av investeringen. Investeringsstödet krediteras som en engångsrabatt på försäkringspremien. Bekanta dig med investeringsstödet och dess mer specifika villkor.
 • Stödet kan beviljas när vi har godkänt ansökan innan inköpen görs.