Investeringsstöd

Som kund hos If har du möjlighet att få investeringsstöd när du proaktivt förebygger skador inom fastighet, fordon och arbetsolycksfall. Läs mer och ansök om investeringsstöd idag!

Ansök nu

Stöd för förebyggande av olyckor

Visste du att du som kund har möjlighet att få investeringsstöd från oss när ditt mål är att förebygga skador i företaget? Det innebär olyckor såsom:

  • Arbetsolycksfall
  • Fastighetsskador
  • Fordonsskador

Investeringsstöd i praktiken

Investeringsstöd krediteras som en minskning av försäkringspremierna. Beloppet för investeringsstöd är 50% av investeringen och högst 10-20% av försäkringspremien för det specfika försäkringsslag som investeringen berör.

Investeringsstöd inkluderar frivilliga förbättringar av säkerhetsnivåer. Stödet täcker inte investeringar som uppfyller minimikraven i lagen eller skyddsriktlinjerna.

Ansök om stöd

Fyll i vårt formulär och ansök om investeringsstöd  för att förbättra säkerheten i ditt företag!

Vill du veta mer om våra försäkringar?

Vi vet vilken företagsförsäkring som är rätt för din verksamhet, vare sig du är småföretagare eller driver ett större bolag. Läs mer om våra försäkringar eller be om en offert. Vi kontaktar dig och ger förslag på försäkring för ditt företag och ser till att du är rätt försäkrad.

Se alla företagsförsäkringar

Exempel på investeringar inom

Fordonsförsäkring 

Förarutbildning
Säkerhetsutrustning
Körbansövning
Övervakningsutrustning
Backkamera

Arbetsolycksfallsförsäkring

Förbättring av maskinsäkerheten
Brusreducering
Minskning av manuella lyftrörelser
Förbättrad ventilation
Arbetssäkerhetsutbildning av en tredje part (exklusive säkerhetskort och lagstadgad utbildning)

Fastighetsförsäkring

Termisk avbildning av värmecentral (UPS-utrustning)
Låsbart staket
Kameraövervakningssystem
Inbrottslarmsystem
Vattensläckare
Elektriska brytare
Brandlarm

Bekanta dig med våra försäkringar

Be om offert direkt