ArPL-försäkring

Med en ArPL-försäkring tar du hand om dina anställdas pensionsskydd. Hos oss får du smidigt en ArPL-försäkring på webben, beviljad av vår partner Varma. 

Köp en ArPL-försäkring smidigt på webben. 

Teckna ArPL-försäkring

Arbetsgivarens pensionsförsäkring ArPL

Organisera dina anställdas pensionsskydd

Enligt lagen om pension för arbetstagare ArPL försäkras allt arbete i anställningsförhållanden inom den privata sektorn, oavsett bransch eller anställningens längd. Som arbetsgivare är det ditt ansvar att teckna en ArPL- försäkring och meddela inkomsterna till inkomstregistret. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste teckna ArPL-försäkring för sina anställda och betala sin andel av pensionsförsäkringsavgiften. 

Arbetet ska försäkras enligt ArPL, då

  • det är fråga om ett anställningsförhållande
  • den anställda är 17–69 år
  • den lön som betalas för arbetet är minst 68,57 euro/månad (2024).

ArPL-försäkringen måste tecknas senast då du rapporterar löneuppgifterna för din första anställda till inkomstregistret. Du behöver ett försäkringsnummer för ditt lönebevis. Lönerna måste i sin tur rapporteras till inkomstregistret senast fem dagar från dagen då lönen betalats. I allmänhet är dina anställdas inkomst som bestämmer pensionen samma som den beskattningsbara inkomsten i förskottsinnehållningen.

Den anställdas nationalitet har ingen betydelse. Arbete som utförs i Finland försäkras i allmänhet i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap.

Allmänt om arbetspensionsförsäkrande

I Finland är arbetspensionsförsäkrande organiserat via privata försäkringsbolag, som tar hand om arbetspensionsförsäkringen som är en del av socialförsäkringen. Pensionen är en förmån som måste ansökas om och som räknas som beskattningsbar inkomst.

Arbetspensionsförsäkringens syfte är att skydda utkomst vid inträffande av långvariga skador, som orsakats på grund av olika risker, till exempel arbetsoförmåga. Vi på If tar hand om företagens arbetspensionsförsäkrande via vår partner, arbetspensionsbolaget Varma. 

För företagaren FöPL

Du vet väl att FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring? För den tid som du är verksam som företagare ska du ta en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Din pension tillväxer utifrån FöPL-försäkringen och den arbetsinkomst som du fastställt för försäkringen inverkar också på din övriga sociala trygghet.