Hälsoförsäkring

När du eller en anställd blir sjuk hjälper företagets hälsoförsäkring dig att säkerställa snabb behandling och att täcka utgifterna. Försäkringens omfattning anpassas efter ditt företags behov. Man kan välja att antingen ha hela personalen försäkrad eller en enskild person.

 • Flexibel

  Välj bara de nödvändiga skydden - varken mer eller mindre

 • Snabb återgång till jobbet

  Omedelbar hjälp för den anställde minskar också företagets utgifter

 • Självrisk valfritt

  Gruppförsäkringen täcker sjukdomar som inträffat tidigare, även utan självrisk

Hälsoförsäkring täcker allt du behöver

Med Ifs hälsoförsäkring (även kallad sjukförsäkring) är det möjligt att få precis det skydd ditt företag behöver.

 • Utöver kostnader för plötslig sjukdom och olycksfallsbehandling kan du även välja andra skydd för försäkringen, till exempel vid arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men.
 • Hälsoförsäkringen hjälper till att hantera hälsorelaterade kostnader för anställda och företagare genom minskade återhämtningstider.
 • Försäkringen skyddar personalen dygnet runt, både på jobbet och på fritiden.

Visste du att

En sjukdag kostar lika mycket som att ha en hälsoförsäkring i ett helt år.

Se kostnaden för ditt företag
(Kalkylator på finska)

Välj det som passar bäst för ditt företag

Ifs hälsoförsäkring kan väljas antingen som en grupp- eller individuell försäkring. Du kan också välja om du vill kombinera försäkringen med företagshälsovård.

För enskilda personer eller för alla samtidigt?

Hälsoförsäkring och företagshälsovård

Ifs hälsoförsäkring fungerar sömlöst med olika företagshälsovårdslösningar.

Oavsett om ditt behov är en heltäckande företagssjukvårdsförsäkring, att erbjuda småföretagare sjukförsäkring som en konkurrensfördel vid rekrytering, sjukförsäkring för en anställd eller att säkerställa smidig tillgång till behandling för hela personalen, så har vi en lösning.

Kombinerat med företagshälsovård eller separat?

Hälsoförsäkringen ersätter

Försäkringens innehåll och omfattning kan anpassas efter bolagets behov.

Inkluderar alltid
Ingår
Ingår
Ingår inte
Ingår

Du kan även välja tilläggsskydd i samband med försäkringen.

Valbara
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Fråga oss också om

Kan vi hjälpa till?

Kontakta oss om du har frågor om företags- eller företagarförsäkring, så hjälper vi gärna till.

Om du redan är kund hos If och behöver mer information om ditt företags försäkring kan du enkelt hitta det online .