Hushållet som arbetsgivare

Utöver företag är också hushåll skyldiga att ta hand om sina arbetsgivarskyldigheter när de anställer arbetskraft.​​

Be om offert

Arbetsolycksfallsförsäkring för hushåll

Försäkringsskyldighet beror på mängden av utbetalda och överenskomna löner under ett kalenderår.

Ifall de utbetalda eller överenskomna lönerna under ett kalenderår sammanlagt överstiger 1 400 euro, är hushållet skyldigt att teckna arbetsolycksfallsförsäkringen. Denna gräns gäller per hushåll och per kalenderår. Gränsen gäller således inte per anställd.

Du kan teckna arbetsolycksfallförsäkring hos If samt arbetspensionsförsäkring hos Varma enklast genom att kontakta vår kundtjänst.

Om man känner till att lönerna kommer att överstiga 1 400 euro, ska försäkringen tecknas genast när arbetet inleds. Försäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.​

Priset på olycksfallsförsäkringen fastställs enligt lönerna och hur farligt arbetet är, dvs. risken i arbetet. Försäkringen har minimiavgift.

Om hushållet är skyldigt att teckna arbetsolycksfallsförsäkring för en anställd, är hushållet i regel också skyldigt att teckna grupplivförsäkring för arbetstagare. Grupplivförsäkringsavgifterna uppbärs i samband med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Hushållet är också skyldigt att betala arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetstagaren betalar arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie, som uppbärs i samband med varje lönebetalning. Mera information om arbetslöshetsförsäkringspremierna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbsida.

Hushållet ska också sköta om andra arbetsgivarskyldigheter, såsom förskottsinnehållning på lön och socialskyddsavgifter.
Läs mer i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi