Hushållet som arbetsgivare

Utöver företag är också hushåll skyldiga att ta hand om sina arbetsgivarskyldigheter när de anställer arbetskraft.​​ Kontrollera om ditt hushåll behöver arbetsolycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring (ArPL).

Hushållets skyldigheter

Ska du anställa en arbetstagare för exempelvis renoveringsarbete, hushållssysslor eller barnpassning? I så fall blir du en hushållsarbetsgivare som måste se till arbetsgivaråtaganden, inklusive lagstadgad försäkringsskydd.

Försäkringar för hushållsarbetsgivaren

Arbetsolycksfallsförsäkring

Om de totala löneutbetalningarna eller avtalade lönerna under samma kalenderår överstiger 1 400 euro, måste hushållet teckna en arbetsolycksfallsförsäkring.

Gränsen är hushålls- och kalenderårsbaserad och gäller inte per arbetstagare.

När du vet att de avtalade lönerna kommer att överstiga 1 400 euro, kom ihåg att teckna försäkringen i tid.

Priset på olycksfallsförsäkringen fastställs enligt lönerna och hur farligt arbetet är, dvs. risken i arbetet. Försäkringen har minimiavgift.

Du kan teckna såväl

  • arbetsolycksfallförsäkring hos If som
  • arbetspensionsförsäkring hos Varma

enklast genom att kontakta vår kundtjänst.

Arbetstagarens pensionsskydd

Arbetstagaren försäkras med arbetsgivarens pensionsskydd, det vill säga ArPL-försäkring, om arbetstagaren är mellan 17 och 67 år och om du betalar en lön på över 65,26 euro per månad (år 2023).

Om du inte har fasta arbetstagare och betalar löner på mindre än 9 348 euro under en sexmånadersperiod (år 2023), kan du agera som tillfällig arbetsgivare.

Då behöver du inte ArPL-försäkring, det räcker med att du betalar arbetspensionsavgiften.

  • ArPL är en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, som arbetsgivaren tecknar.
  • Läs mer och teckna ArPL-försäkringen för din anställd, utfärdas av vår samarbetspartner Varma.

Grupplivförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremierna

Grupplivförsäkringen för arbetstagare och de tillhörande avgifterna hanteras alltid i samband med arbetsolycksfallsförsäkringen.

Kom ihåg att hushållsarbetsgivaren är skyldig att hantera även arbetslöshetsförsäkringspremierna; för mer information, besök Sysselsättningsfondens webbplats.

  • Om hushållet är skyldigt att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren, är det normalt sett skyldigt att även teckna en grupplivförsäkring för arbetstagarna samt arbetslöshetsförsäkring.

Hushållsarbetsgivarens andra skyldigheter

Hushållet måste också se till att sköta andra arbetsgivaråtaganden, såsom löneutbetalning, skatteavdrag från lönen, obligatoriska anmälningar till olika myndigheter och socialavgifter.

När du använder den kostnadsfria löneberäkningsprogram Palkka.fi, sköter den ditt arbetsgivaråtagandet att rapportera löner till inkomstregistret åt dig. Om du själv sköter åtagandena, kom ihåg att kontrollera anvisningarna från inkomstregistret för att se vad hushållet behöver rapportera.

Söker du någon annan olycksfallsförsäkring?

Talkoarbete

Samlar du ihop frivilliga för talkoarbete istället för att anställa en arbetstagare?

För obetalt talkoarbete krävs inte lagstadgade försäkringar. Det finns istället en separat talkoarbetsförsäkring för sådana tillfällen - kontakta oss så berättar vi mer.

Talkoarbetsförsäkringen ersätter om en deltagare i ett talko drabbas av sjukvårdskostnader, permanent men eller dödsfall till följd av en olycka.

Försäkringen gäller i Finland vid oavlönat talkoarbete som ordnas av den privatperson, exempelvis vid bygg-, renoverings-, flytt-, städ-, ved- eller trädgårdstalko.