FöPL-försäkring

Företagarens pensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring, är en lagstadgad försäkring som utgör grunden i företagarens sociala trygghet. Här kan du köpa en FöPL-försäkring smidigt online. Försäkringen är utfärdad av vår partner Varma.

Köp en FöPL-försäkring online

Teckna FöPL-försäkring

Företagarens pensionsförsäkring

FöPL-försäkringen utgör grunden för din sociala trygghet.

En FöPL-försäkring är en obligatorisk försäkring för alla företagare i åldern 18–69 år vars verksamhet pågår enhetligt i minst fyra månader och vars beräknade årliga FöPL-inkomst är mer än 9 010,28 € (år 2024).

Du som företagare rekommenderas att teckna försäkringen så fort försäkringsskyldigheten uppfylls, senast inom sex månader från det att verksamheten påbörjats, enligt lagen om företagspension. Tänk på att FöPL-försäkringen inte kan ersättas av en frivillig pensionsförsäkring.

Företagare, teckna FöPL-försäkring om

  • Du är 18-67 år gammal
  • Du arbetar för ditt företag
  • Du har varit entreprenör i minst 4 månader kontinuerligt
  • Dina beräknade FöPL-intäkter är minst 9 010,28 € per år (2024).

FöPL-arbetsinkomst och försäkringsavgift

Håll arbetsinkomsten uppdaterad och ändra den för FöPL-försäkringen alltid vid behov

Det är viktigt att FöPL-arbetsinkomsten beräknas rätt från första början eftersom den påverkar både din pension och ditt socialskydd. Exempelvis sjukdagpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsunderstöd beräknas på basis av din FöPL-arbetsinkomst. Din arbetsinkomst påverkar även försäkringsavgifterna.

Med FöPL-arbetsinkomst avses det uppskattade ekonomiska värdet på din arbetsinsats under en 12-månadersperiod. Som företagare beräknar du själv din FöPL-arbetsinkomst, men pensionsbolaget bekräftar den. Intäkterna ska matcha den lön du skulle betala till en anställd med samma färdigheter som du själv.

FöPL-kalkylator

Du kan räkna hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar dina sociala förmåner och uppskatta försäkringsavgifternas storlek så att du kan hålla arbetsinkomsten uppdaterad enligt hur du förtjänar som företagare. Om du trappar ner i arbetsmängd kan du sänka arbetsinkomsten, eller höja den, om det arbete du utför ökar i värde. Du kan alltid ändra arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring så ofta som det behövs, men det går inte att ändra retroaktivt. Beräkna hur din arbetsinkomst påverkar socialskyddet, pensionen och FöPL-avgifterna och testa vår partner Varmas FöPL-räknare.

Rabatt åt nya entreprenörer

Nyetablerade företagare får 22% rabatt på FöPL-avgifter för de första fyra åren. Pensionsförsäkringspremier kan dras av i beskattningen i sin helhet, antingen genom personlig eller företagsbeskattning.

Teckna FöPL-försäkring

Säkra din sociala trygghet och teckna FöPL enkelt online

I regel behöver du en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare, entreprenör eller lättföretagare. Kom ihåg att teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från den tidpunkt då du inledde företagsverksamheten. I allmänhet ska försäkringen träda i kraft den dag då du började arbeta i ditt företag. 

Du kan enkelt teckna en FöPL-försäkring utfärdat av vår partner Varma på webben! Fyll i dina uppgifter och teckna FöPL på några minuter.