Faktablad och produktbeskrivningar för företagsförsäkringar

På denna sida hittar du våra faktablad enligt IPID-förordningen (IPID = Insurance Product Information Document) och produktbeskrivningar.

Enligt IPID-förordningen är vi skyldiga att lämna väsentlig information om våra försäkringar i lättbegriplig form, så att du ska kunna fatta ett välgrundat köpbeslut. IPID-faktabladen är standardiserade till både layout och innehåll.