Produktfaktablad för

företagsförsäkringar

På denna sida hittar du våra produktfaktablad enligt IPID-förordningen (IPID = Insurance Product Information Document).

Enligt IPID-förordningen är vi skyldiga att lämna väsentlig information om våra försäkringar i lättbegriplig form, så att du ska kunna fatta ett välgrundat köpbeslut. Produktfaktabladen är standardiserade till både layout och innehåll.