Behöver du råd eller anvisningar?

Om du är osäker på om du borde uppsöka läkarvård, ring If Terveysneuvonta. Du får anvisningar av en sjukskötare och hänvisas vid behov till läkare. Hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta har öppet dygnet runt, alla dagar.

Telefontjänst 24/7

I telefontjänsten If Terveysneuvonta svarar en sjukskötare på dina frågor och bokar vid behov tid till läkare.

Tfn 010 19 18 55

Ring If Terveysneuvonta

Mer information om If Terveysneuvonta

Som Ifs personförsäkringskund får du svar på dina hälsorelaterade frågor dygnet runt. Du ger dig råd och vårdrekommendationer och du hänvisas vid behov till läkare.

If Terveysneuvontas telefontjänst produceras av Luona Hoiva Oy. För samtal från mobiltelefon debiteras den mobilsamtalsavgift (msa) som den egna operatören debiterar och för samtal från det fasta nätet i hemlandet lokalnätsavgiften (lna). 

Läs mer om If Terveysneuvonta