Behöver du råd eller anvisningar?

Om du är osäker på om du borde uppsöka läkarvård, ring If Terveysneuvonta. Du får anvisningar av en sjukskötare och hänvisas vid behov till läkare. Hälsorådgivningstjänsten If Terveysneuvonta har öppet dygnet runt, alla dagar.
  • Telefontjänst 24/7

    I telefontjänsten If Terveysneuvonta svarar en sjukskötare på dina frågor och bokar vid behov tid till läkare.

    Tfn 010 19 18 55

    Ring If Terveysneuvonta