Med hjälp av Mobil id loggar du in på Mina sidor

Mobil id är en tjänst som tillhandahålls av telefonoperatörerna. Med hjälp av tjänsten kan du styrka din identitet med mobiltelefonen. För tjänsten behöver du ett SIM-kort med mobil id, dvs. ett mobilcertifikat, som du får till din mobiltelefon från din operatör.

Du använder certifikatet när du loggar in på olika webbtjänster samt vid elektronisk signering. Tjänsten är lätt och trygg att använda och fungerar i alla mobiltelefoner.

If tar i bruk Mobil id som första försäkringsbolag i Finland. Du kan använda mobilcertifikatet när du loggar in på Mina sidor för att sköta dina försäkringsärenden, göra skadeanmälan eller godkänna ett försäkringsförslag. Mobilcertifikatet fungerar vid inloggning på samma sätt som dina webbankskoder, dvs. styrker din identitet.

Logga in på Mina sidor

Fördelarna med Mobil id

 • Mobiltelefonen finns alltid till hands
 • Lätt att använda, endast en behörighetskod
 • Lämpar sig för många olika slags tjänster som kräver identifiering eller signering
 • Med ökat antal tjänsteleverantörer ökar användningen av mobilcertifikat vid skötseln av dagliga ärenden

En telefon med mobilcertifikat ska användas och förvaras omsorgsfullt.

 • Förvara och hantera telefonen och SIM-kortet med mobilcertifikat omsorgsfullt. Alla transaktioner som gjorts med hjälp av certifikatet är juridiskt bindande och du är personligen ansvarig för dem.
 • Behörighetskoden är personlig, ge den aldrig till någon annan. Spara inte koden i telefonens minne och förvara inte koden och telefonen på samma ställe. Samma förhållningsregler gäller således som vid hanteringen av bank- eller kreditkort.
 • Iaktta försiktighet när du använder certifikatet på en offentlig plats, se till att utomstående inte kommer över behörighetskoden.
 • Om du misstänker att koden kommit i fel händer, ska du genast byta ut den i telefonens tjänstemeny eller kontakta operatörens kundtjänst för att spärra anslutningen och certifikatet.
 • Aktivera en kod som skydd mot störningar. På detta sätt kan du förhindra lösenordsfiske och eventuella skadliga meddelanden.
 • Svara aldrig på en autentiseringsbegäran som du får till din telefon, om du inte just då håller på att logga in på en tjänst eller bekräfta en transaktion i den tjänst som nämns i meddelandet.
 • Om telefonen kommer bort, kontakta omedelbart din operatörs kundtjänst för att spärra anslutningen och certifikatet. Du får på nytt tillgång till certifikatet genom att registrera ett nytt mobilcertifikat på ett nytt SIM-kort.

Läs mer om mobilcertifikatet:

www.mobiilivarmenne.fi

www.elisa.fi/varmenne

www.dna.fi/mobiilivarmenne

www.telia.fi/kauppa/palvelut/mobiilivarmenne