If Förmånsprogram

If Förmånsprogram belönar dig – du kan få rentav 15 % rabatt på dina försäkringar. Läs mer om förmånsnivåerna och utnyttja våra utmärkta kundförmåner.

Du omfattas av If Förmånsprogram redan med en försäkring

Du sparar reda pengar när du försäkrat hemmet eller bilen hos oss, och när du valt att få försäkringsposten digitalt till Mina sidor. Att sköta ärenden blir enklare, och förutom din egen tid sparar du även miljön. Läs mer om hur organisations- och förbundsmedlemmarnas förmåner ändras 1.1. 2021.


Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna

10 % 15 % 15 %

Avsättning till If Självriskkonto för varje skadefritt år 

20 € 30 € 40 €

Egen servicerådgivare

Ingår inte Ingår inte Ingår

Hem = Försäkring för hemlösöre eller byggnad
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring

Ändringar i förmåner för organisationsmedlemmar

Som medlem i någon av våra samarbetsorganisationer har du fått 1 % -enhet mer rabatt på varje nivå i If Förmånsprogram, dvs. 11 % eller 16 %. Från och med 1.1.2021 är förmånsprogrammets nivåer samma för alla våra kunder, dvs. 10 % eller 15 %.

Ändringen berör bara de försäkringar som tecknats efter årsskiftet

  • I försäkringar som har tecknats innan 1.1.2021 ingår fortfarande 1 % -enhet större rabatt som gäller under försäkringens hela giltighetstid. I vissa av dina försäkringar kan rabatten därför vara högre än i de försäkringar du köpt efter 1.1.2021.
  • Som medlem i vår samarbetsorganisation har du också i fortsättningen bl.a. rätt till den utmärkta försäkringsförmånen som gäller Primus-livförsäkring. Läs mer om förmåner för organisations- eller förbundsmedlemmar.

Vanliga frågor till våra organisationskunder

Mer information om If Förmånsprogram

  • Du får en bestående rabatt på alla dina fortlöpande försäkringar, med undantag av Primus-försäkring. 
  • Du får rabatt på försäkringspremierna varje försäkringsperiod. Förmånerna ökar med din kundrelation. På den högsta nivån får du hela 15 % rabatt på dina försäkringar.
  • För varje försäkringsperiod utan skador samlar du pengar på ditt If Självriskkonto, rentav 40 euro om året – ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme.
  • Du får en egen servicerådgivare. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du en egen servicerådgivare, som kommer till din hjälp. Du betjänas alltid av samma bekanta person, som tar hand om dina och din familjs försäkringsärenden och hjälper dig att hålla försäkringsskyddet à jour. Du får behändigt tillgång till din egen servicerådgivare via Mina sidor.
En sittande kvinna på gården.

Regler för If Förmånsprogram

Ladda ner regler för If Förmånsprogram (pdf)

Vanliga frågor om If Förmånsprogram

Så här byter du till elektronisk försäkringspost

Du kan byta till elektronisk försäkringspost via Mina sidor. Välj på sidan Redigera-funktionen.

Med försäkringspost avses Ifs kundkommunikation till dig som är kund hos oss, och innehåller t.ex. information om dina försäkringar och förändringar som fastställs på årlig basis. När du mottagit en ny faktura (gäller ej e-faktura), meddelande eller dokument av oss meddelar vi dig om saken utifrån ditt val per e-post eller via sms. På det här sättet kan du enkelt hålla dig uppdaterad om dina försäkringsärenden.

If Avtalet omfattar alla dina försäkringar och du ser dem samlade på ett och samma försäkringsbrev. Du kan betala dina försäkringar på en faktura eller flera fakturor: välj som faktureringsintervall 1, 2, 4, eller 12 gånger om året.

Du kan också ha nytta av följande: