Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen täcker bland annat händelser där något gått sönder samt naturfenomenskador. Välj försäkring enligt värdet på ditt fritidshus samt husets använding.

 • Roddbåtar och utombordare (på högst 8 hästkrafter) upp till sammanlagt 3500 euro

  Ersättning vid skada på lösöre upp till sammanlagt 3500 euro.

 • Skada som orsakats av vilddjur

  Även skada som orsakats av fåglar, mårdar och ekorrar ingår i Omfattande-skyddet.

 • OmfattandePlus är det mest omfattande skyddet för ditt fritidshus

  Skadedjur och rötsvamp kan vara besvärliga. OmfattandePlus skyddar dig även mot dessa plågoris.


Fritidshusförsäkringen omfattar själva stugan eller villan samt lösöre och gårdsområde. Därtill täcker försäkringen lekstuga, lusthus, grilltak, skjul av lätt konstruktion och badtunna, samt var och en upp till högst 5000 euro.
Du kommer väl ihåg att en bastu alltid ska försäkras separat!

Vad ersätter fritidshusförsäkringen? OmfattandePlus Omfattande Standard
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår

Fritidshusförsäkringens skyddsnivåer

Välj mellan alternativen den omfattning för försäkringen som passar dig. Av tabellen ovan framgår mer ingående vad de olika skyddsnivåerna täcker.

 • Skyddsnivå OmfattandePlus ger det bästa skyddet för din egendom.
 • Skyddsnivå Omfattande ersätter nästan alla överraskande skador i stugan eller villan.
 • Skyddsnivå Standard täcker de vanligaste skadorna i stugan eller villan.

Fritidshusförsäkringens självrisk

Självrisken är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro. Självrisken betalar du på basis av de totala kostnaderna då skadan inträffar.

Talko

Om du bygger eller renoverar din villa eller stuga med gemensamma krafter på talko, kom ihåg att ta en talkoförsäkring (på finska). Se också över försäkringsskyddet när du bygger själv eller anställer arbetskraft.

Är olyckan framme?

Som Ifs kund gör du skadeanmälan enkelt på Mina sidor dygnet runt. Se anvisningar för skadeanmälan.