Fritidshusförsäkring

Räkna ut pris och

Rätt skydd också för stugan

Hemförsäkringen för din stadigvarande bostad omfattar inte skador på fritidsbostaden, utan stugan eller villan behöver en egen hemförsäkring. Fritidsbostaden kan stå tom också långa tider och är då utsatt för olika naturfenomen.

Välj försäkringsskyddet enligt värdet på din stuga och stugans användning. Försäkringen omfattar skador på både byggnaden och lösöret. Alla tillståndspliktiga bastu- och förrådsbyggnader ska försäkras separat.


 • Skydd också när stugan står tom

  Din stuga är skyddad även när du själv inte är på plats.

 • Skydd när du bygger och för gårdsområdet

  Hemförsäkringen för stugan omfattar också skador under byggnadstiden och gården med konstruktioner

 • Pengarna snabbt på kontot

  Vi handlägger 73 % av lösöresskadorna inom ett dygn.

Vad ersätter fritidshusförsäkring? OmfattandePlus Omfattande Standard
Skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur

Vår OmfattandePlus-hemförsäkring är Finlands mest omfattande och den ersätter följande skador som orsakats av fukt och skadedjur:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp

Ersättningens belopp: Vi ersätter reparationen av dessa skador på husets konstruktioner upp till högst 15 000 euro per skadefall.

Unik: Ovan nämnda skador som orsakats av fukt och skadedjur är till sin natur sådana långsamt uppkommande skador som hemförsäkringarna i allmänhet inte täcker, men som kan vara omfattande och dyra att reparera. När du tar Ifs OmfattandePlus-försäkring för ditt hem, kan du ta det lugnt också i händelse av dessa skador.

Föremål går sönder, tappas i golvet och andra överraskande skador

Hemförsäkringen ersätter ditt lösöre som plötsligt och överraskande gått sönder i händelse av alla slags skador.

Orsakerna till de skador som ersätts räknas inte upp separat. Du får ersättning, förutsatt att skadan är plötslig och oväntad. (Försäkringen ersätter således inte t.ex. slitage till följd av normal användning, långsamt uppkommande korrosion eller föremål som någon haft sönder med avsikt.)

Exempel på skador som ersätts:

 • Du tappar telefonen i marken och skärmen går i kras
 • Disk- eller tvättmaskinen går plötsligt sönder
 • Tv:n välter när du dammsuger
 • Kameran trillar från roddbåten i vattnet
 • Det kommer rök från din bärbara dator och den startar inte längre
Vattenskada och skada på VVS-anordning

Om slangarna till disk- eller tvättmaskinen går sönder, kan läckaget orsaka vattenskador på både lösöret och husets konstruktioner. Skador på värme-, vatten- eller ventilationsanordning eller rör kan också orsaka omfattande skador.

I dessa fall ersätter vi skadorna på din egendom och ditt hus.

Ersättningens belopp: Om vattenskadan orsakats av att ett rör gått sönder, betalas ersättning för reparation av skadorna till följd av läckaget utifrån rörnätets ålder enligt följande:

 • 0–29 år, 100 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • 30–50 år, 75 % i ersättning av reparationskostnaderna
 • Över 50 år, 50 % i ersättning av reparationskostnaderna

Exempel: Ett rör går sönder och vattnet förstör parketten. Huset är 40 år gammalt och rören har inte förnyats. Av kostnaderna för reparationen av parkettgolvet ersätts 75 %.

OBS! Dessa avdrag görs inte på reparationskostnaderna för ett läckage från t.ex. diskmaskinen.

Stöld och skadegörelse

Vi ersätter skador i ditt hem eller utanför hemmet till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån.

Exempel:

 • Du återvänder från en resa och upptäcker att det varit inbrott i ditt hem. Dörren är uppbruten och egendom har stulits. Vi ersätter förnyandet av dörren och den stulna egendomen.
 • Du låser och parkerar cykeln vid järnvägsstationen. När du kommer tillbaka har cykeln stulits. Vi ersätter cykelns värde i pengar.
Naturfenomen

Vi ersätter skador på huset till följd av olika naturfenomen, såsom storm, hagel eller översvämning.

Exempel: En storm fäller ett träd över huset och taket skadas. Vi ersätter arbets- och materialkostnaderna för reparationen av taket.

Eldsvåda, vattenläckage eller elskada

Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag.

Ett läckage i VVS-rörnätet eller t.ex. från tvättmaskinen kan väta ned konstruktioner och lösöre med omfattande skador som följd. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem.

Om en elapparat hemma hos dig går sönder t.ex. till följd av kortslutning, ersätter vi den trasiga apparaten.

Ansvarsskada eller rättegång

Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till 200 000 euro.

Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till 10 000 euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Självrisken i rättsskyddet är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Fritidshusförsäkringen omfattar

 • möbler, hushållsmaskiner, hemelektronik, kläder och hobbyredskap
 • skador på hyrd eller lånad egendom
 • din gård och konstruktioner på gården: lekstugor, badtunnor, rosenbuskar och grilltak
 • det bättre naturfenomenskyddet ersätter skador till följd av storm och översvämning.

Om din fritidsbostad används året runt, kan du ta omfattandeplus-skydd, som också ersätter

 • skador till följd av läckage i yttertak
 • fuktskador i våtrum
 • skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp.

If hemförsäkrings skyddsnivåer


Välj mellan alternativen den omfattning för försäkringen som passar dig. Av tabellen ovan framgår mer ingående vad de olika skyddsnivåerna täcker.

 • Skyddsnivå OmfattandePlus ger det bästa skyddet för din egendom.
 • Skyddsnivå Omfattande ersätter nästan alla överraskande skador i hemmet.
 • Skyddsnivå Standard täcker de vanligaste skadorna i hemmet.

Självrisken är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro.

Vinterskador


Vinterstormar och skadedjur kan rumstera om på stugan när du själv är borta och orsaka betydande skador. Ett tillräckligt skydd hjälper dig att få stugan i ordning till sommaren.

Talko


Om du bygger eller renoverar din stuga med gemensamma krafter på talko, kom ihåg att ta en talkoförsäkring (på finska). Se också över försäkringsskyddet när du bygger själv eller anställer arbetskraft.

Var olyckan framme?


Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan efter ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra skadeanmälan elektroniskt.