Hemförsäkringen hjälper dig bli av med skadedjur

Visste du, att din hemförsäkring också kan hjälpa dig om du träffat på skadedjur i ditt hem? Läs mer om tjänsten och läs våra knep för att bli av med skadedjur!

Möss, getingar och myror hör till de mest typiska skadedjuren i hemmet, och kan vara utmanande att bli av med. Städning, bekämpningsmedel inklusive biologiska bekämpningsmedel kan vara en bra början vid bekämpning av skadedjur, men i svåra fall lönar det sig att be om hjälp av experter.

När du är Ifs kund erbjuder vi dig kostnadsfri skadedjursbekämpning, om du har försäkrat ditt egnahemshus med omfattande- eller omfattandeplus-skyddet, eller din stuga är försäkrad med omfattandeplus-skyddet. Tjänsten tillhandahålls på finska.

en familj ligger utsträckt tillsammans på soffan

De här skadedjuren hör till avgiftsfri skadedjursbekämpning:

 • möss, råttor
 • getingar
 • myror, faraomyror, hästmyror
 • silverfiskar
 • vägglöss
 • fästingar, spindlar, röda hönskvalster
 • brödbaggar, fläskängrar
 • ängrar, svartbaggar
 • splintbaggar, pälsängrar
 • praktbaggar, mässingsbaggar
 • tobaksbaggar
 • husbockar, hussyrsor, kortvingat fruktmott
 • kackerlackor, klädmalar, löss
 • mögelbaggar, pälsmalar
 • gröna smalpraktbaggar, tvestjärtar
 • enkelfotingar, murgråsuggor
 • gråsuggor, eksplintbaggar
 • strimmig trägnagare, stövsländor
 • indiskt mjölmott
 • mångfotingar, tjuvbaggar
 • vedsteklar.

Hör skadedjursbekämpning till hemförsäkringen?

Skadedjursbekämpning är en kostnadsfri tjänst vi erbjuder, om ditt egnahemshus är försäkrat med skyddsnivå omfattande eller omfattandeplus. Du har också tillgång till tjänsten, om din stuga är försäkrad med skyddsnivå omfattandeplus.

När ditt hus eller din stuga har försäkrats med skyddsnivå omfattandeplus, utbetalas också en ersättning vid skada på byggnadens konstruktioner som orsakats av skadedjur. I praktiken får du ersättning för reparationskostnader vid angrepp på husets konstruktioner t.ex. i fråga om möss, myror eller skalbaggar.

Om ditt hus inte omfattas av skyddsnivån omfattande eller omfattandeplus, får du tillgång till skadedjusbekämpning när du tecknar en hemförsäkring hos If. Räkna ut priset på din försäkring i Ifs webbutik eller kontakta oss via kundservice.

Notera att försäkringen ska vara i kraft vid den tidpunkt som skadedjur eller ohyra har uppdagats i hemmet.

Gör så här, om du behöver hjälp att bekämpa skadedjur

Om det förekommer skadedjur eller ohyra i ditt hem, försök att i första hand ta reda på vilka slags djur eller insekter det är fråga om. Du kan försöka bekämpa skadedjuren med hemmaknep som vi har sammanställt på den här sidan.

Om ditt hus omfattas av en passlig försäkring, kan du göra anmälan om skadedjur till If (på finska), så tar vi hand om ärendet tillsammans med Anticimex.

Knep för att bli av med skadedjur

 • Kyla eller värme utgör oftast enkla sätt att bli av med skadedjur och småkryp. T.ex. när du återvänder från en utlandsresa kan du lämna resväskan och dess innehåll i bastun (60 °C) i ett par timmar. De kan också frysas (-18 °C) i en vecka om du råkar ha en rymlig frys.
 • Att tvätta kläder och textilier i 60 grader dödar vanligtvis skadedjuren. Att tvätta dem i 40 grader räcker inte nödvändigtvis, då ägg från skadedjur kan överleva i lägre temperaturer. T.ex. lönar det sig att tvätta kläder som köpts i en andrahandsaffär för säkerhets skull innan de tas i bruk.
 • Börja med att städa om du märker att skadedjur håller på att få fotfäste i byggnaden. Utan näring dör skadedjuren. Ändå ska du veta att vissa skadedjur trivs ytterst bra inomhus, och att det kräver mer drastiska åtgärder för att driva bort dem.
 • Håll köket, toaletten och badrummet rent och förvara mat i burkar med lock. Rengör golvbrunnarna och vattenlåsen regelbundet. Se till att genomföringarna är isolerade.
 • Sopbehållare ska vara oskadade och rena såväl inne som ute. Mat lockar alltid till sig gnagare, skadedjur och även andra djur.
 • När du väljer insektbekämpningsemdel lönar det sig att satsa på att identifiera skadedjuret. När du vet vilket djur det är fråga om och känner till dess levnadsvanor är det också enklare att välja det rätta bekämpningsmedlet.
 • Om dessa knep är otillräckliga för att driva bort skadedjuren, lönar det sig att vända sig till experter. Om du bor i ett egnahemshus och har försäkrat ditt hus med Ifs omfattande eller omfattandeplus-skydd, erbjuder vi kostnadsfri skadedjursbekämpning.

Du kan också ha nytta av: