Stormskador i skog

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Anmäl skogsskadan först när du vet omfattningen av stormskadorna. Du har ett år på dig att göra skadeanmälan.

Uppskatta volymen av det skadade trädbeståndet

  • anmäl separat mängden massaved och stockved (antal). Stockvedens omkrets i brösthöjd (1,3 m) är minst 55 cm.  Mindre träd räknas som massaved.

Eller

  • Mät trädens höjd och omkrets i brösthöjd (1,3 m) enligt trädslag. På basis av din anmälan beräknar vi antalet kubikmeter fast mått för de skadade träden.

Om det skadade trädbeståndet är omfattande, räcker det mätningsbevis som du skickar till oss för att konstatera skadebeloppet. Du får mätningsbeviset i samband med försäljningen av virket.

Om du behöver hjälp med att göra skadeanmälan eller uppskatta omfattningen av skogsskadorna, kan du t.ex. kontakta en skogsvårdsförening. Du betalar själv dessa kostnader för utredning av skadan och de ersätts inte från försäkringen.

Uppge också det skadade trädbeståndets ålder, om din skogsförsäkring inkluderar skydd i händelse av förlorat förväntningsvärde.

Uppge i skadeanmälan alltid uppgifterna om skogens ägare och FO-nummer. Det FO-nummer som du använder vid försäljning av virke hittar du i skattedeklarationen.

Ersättningen grundar sig på det förstörda trädbeståndet, för röjning utbetalas ingen separat ersättning.

Gardera dig på förhand

Kom ihåg att se över försäkringar