Vanliga frågor - försäkringsärenden

Nedan hittar du svar på vanliga frågor i anslutning till försäkringsärenden.

Nya fordonsförsäkringar

Jag har Ifs trafik- och kaskoförsäkring. Hur ska jag gå till väga efter 22.5.2017?

Du behöver inte göra någonting. Dina nuvarande försäkringar är oförändrade. Om du vill kan du emellertid byta dina nuvarande försäkringar till nya. Se närmare anvisningar.

Lönar det sig för mig att byta min nuvarande försäkring till en ny?

Även om vi utvecklat en ny trafik- och kaskoförsäkring med förändrad prissättning, struktur och nya tjänster, är försäkringarnas skyddsnivåer lika omfattande som tidigare. Du kan läsa mer om de nya försäkringarna i Ifs webbutik från och med 22.5.2017 och kontrollera hur vårt nya försäkringsutbud lämpar sig för dig.

Jag vill ha 80 % i bonus på min trafikförsäkring, hur ska jag göra?

Gå till Ifs webbutik efter 22.5.2017 och räkna ut priset för den nya trafikförsäkringen. Webbutiken visar också vilken bonus du skulle få på den nya trafikförsäkringen utgående från din tidigare skadehistoria.

De flesta förare som redan har skadefria år i något försäkringsbolag får genast 80 % i full bonus. Också nyblivna förare drar nytta av den nya trafikförsäkringen, eftersom utgångsbonusen på 30 % stiger med 10 procentenheter för varje skadefritt år. Således kan också nya förare komma upp till fulla 80 % i bonus redan på fem år.

Jag är Mästerförare med 75 % i bonus. Stiger min bonus i maj till 80 %?

Din bonus stiger inte automatiskt till 80 % i och med den nya trafikförsäkringen. Du kan få 80 % i bonus på din trafikförsäkring, när du byter till en ny. Den nya trafikförsäkringen finns till salu i Ifs webbutik från och med 22.5.2017. När du köper en ny försäkring i webbutiken avslutas din gamla försäkring automatiskt.

Om du de föregående fem åren har haft bil utan skador, får du genast 80 % i bonus på din nya trafikförsäkring. Detsamma gäller t.ex. om du har haft en förstabil i tre år och en andrabil i två år och ingendera bilen har råkat ut för några skador. Det viktigaste är således att du har skadefri försäkringshistoria för sammanlagt fem år.

Får jag samma bonus på alla mina bilar?

Ja, när du köper en ny försäkring till dem alla.

Jag har tidigare fått Flerbilsförmån på min andra bil. Gäller förmånen också i fortsättningen i mina nuvarande försäkringar?

Ja, dina nuvarande försäkringar och förmåner är oförändrade också i fortsättningen. Om du däremot vill byta till en ny försäkring, köp den nya försäkringen från Ifs webbutik från och med 22.5.2017.

Beakta att om du byter till en ny försäkring, förändras försäkringshelhetens innehåll, villkor och pris. Med den nya försäkringen slopas också Flerbilsförmånen. I den nya trafikförsäkringen kan du få samma bonus på alla dina bilar.

Jag vill byta till en ny kaskoförsäkring men hålla kvar min gamla trafikförsäkring. Hur ska jag göra?

I vår webbutik kan du efter 22.5.2017 köpa antingen trafikförsäkring eller trafik- och kaskoförsäkring. Om du vill byta till en ny kaskoförsäkring men hålla kvar din gamla trafikförsäkring, kontakta vår kundtjänst efter 22.5. Du kan också be oss ringa dig.

Är den nya försäkringen billigare eller dyrare än min gamla försäkring?

Du kan enkelt räkna ut priset för en ny försäkring i Ifs webbutik från och med 22.5.2017. Du ser uppgifterna för din nuvarande försäkring på Mina sidor.

Varför uppdateras inte de gamla försäkringarna automatiskt till nya?

Lagen begränsar försäkringsbolagens rätt att automatiskt göra ändringar i försäkringarna.

Hur inverkar tidigare skadehistoria på trafikförsäkringens bonus?

Om du har haft en förstabil i tre år och en andrabil i två år och ingendera bilen har råkat ut för några skador, har du skadehistoria för sammanlagt fem år. Då är din bonus genast fulla 80 %.

Min bil har Toppkasko, vad händer med den?

Toppkasko förändras inte. Om du köper en ny bil och skaffar en ny kaskoförsäkring för den, får du samma omfattning som i Toppkasko genom att välja alla tilläggsskydd till Helkasko.

Stiger också bonusen i mina gamla försäkringar snabbare än tidigare?

Den snabbare bonustillväxten gäller nya trafikförsäkringar. Om du vill byta till en ny trafikförsäkring, köp den nya försäkringen från Ifs webbutik från och med 22.5.2017.

Kan jag föra över bonus till min make eller maka?

Om du vill föra över bonusen från din gamla trafikförsäkring till din makes eller makas försäkring ska du göra det under 2017. Du kan kontrollera din försäkringsperiod och din bonussituation på Mina sidor.

Du kan föra över din bonus till din make eller maka på Mina sidor.

Övriga frågor om fordonsförsäkring

Vad ska jag göra efter att jag köpt fordonsförsäkring?

Efter köpet av fordonsförsäkring ska du registrera fordonet inom sju dygn från överlåtelsedagen.

Du kan sköta registreringen samtidigt som du köper fordonsförsäkring från webbutiken eller via vår kundtjänst. Du behöver ett elektroniskt certifikat som du får av fordonets tidigare ägare eller alternativt ska säljaren har gjort överlåtelseanmälan.

Du kan också sköta registreringen med registreringsbevisets anmälningsdel på besiktningsstället eller på Ifs kontor.

Hur ska jag göra för att avställa min bil?

Se här anvisningar för hur du avställer bilen.

Vid avställning syns inverkan på premierna inte nödvändigtvis genast på din faktura. Vi beaktar en eventuell mellanskillnad på nästa faktura. Vanliga frågor om fakturering.

Jag har sålt mitt fordon. Hur ska jag göra för att avsluta fordonets försäkringar?

Vi rekommenderar att du gör överlåtelseanmälan på Mina sidor eller via vår kundtjänst. Uppgiften om att försäkringen upphört att gälla uppdateras automatiskt i dina trafik- och kaskoförsäkringar.

Om du inte har gjort en överlåtelseanmälan, upphör dina trafik- och kaskoförsäkringar automatiskt när den nya ägaren registrerar ägarbytet.

När din försäkring upphör, krediterar vi en eventuell överskottspremie på fakturan för dina övriga försäkringar eller betalar in premieåterbäringen på ditt konto. Vanliga frågor om fakturering.

Djurförsäkring

Hur köper jag försäkring för mitt sällskapsdjur?

För ditt sällskapsdjur rekommenderar vi If Djurförsäkring. Du kan köpa den för din katt eller hund från If Webbutik.

Från If kan du för ditt sällskapsdjur köpa försäkring som omfattar antingen veterinärkostnader eller förlust av sällskapsdjuret eller bådadera. I webbutiken kan du enkelt jämföra innehållet och priset för olika alternativ. Du kan köpa försäkring för din minst sex veckor och högst sju år gamla katt eller hund.

Personförsäkring

Vi väntar tillökning i familjen. Hurdan försäkring borde jag ta?

Babyförsäkringen ger skydd för ditt barn genast från födelsen. I försäkringen ingår graviditets- och barndomsförsäkring. Graviditetsförsäkringen ger skydd i händelse av medfödda sjukdomar och skador hos barnet. Barndomsförsäkringen ger skydd i händelse av olycksfall och sjukdomar som barnet kan råka ut för.

Kom ihåg att ta Babyförsäkringen senast 2 månader före den beräknade nedkomsten. Du kan ansöka om försäkringen redan efter den 12:e graviditetsveckan. Ansökan förutsätter att du gjort en ultraljudsundersökning efter den 9:e graviditetsveckan och dessutom ska modern fylla i en enkel hälsodeklaration. Barndomsförsäkringen träder i kraft från födelsen, förutsatt att du meddelar barnets personbeteckning inom två månader efter att barnet fötts. Du kan köpa försäkringen enkelt i Ifs webbutik.

Kom ihåg att graviditetsförsäkringen inte ger skydd åt den väntande modern, utan försäkringen gäller för barnet.

När kan jag ta If Barnförsäkring?

Du kan ta If Barnförsäkring för ditt barn som är minst 2 månader och högst 14 år gammalt. För ett barn som fyllt 15 år får du en försäkring med försäkringsvillkoren för vuxna.

Gäller försäkringen för mitt barn vid idrott?

Försäkringarna för barn gäller vid all idrott fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 12 år. Det gäller både sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringen. När barnets försäkring inte längre gäller vid all idrott, kan du komplettera försäkringen med Idrottsskyddet.

Hurdan livförsäkring lämpar sig för mig och min familj?

Livförsäkringen omfattar dödsfall till följd av både sjukdom och olycksfall. Det lönar sig att välja skyddets omfattning enligt livssituationen. Som tumregel borde skyddet omfatta hushållets skulder, dina årsinkomster och 20 000 euro för varje barn som du försörjer.

If erbjuder medlemmarna i sina samarbetsorganisationer som medlemsförmån Primus-försäkring, marknadens förmånligaste livförsäkring. Du kan ta försäkringen för dig själv, din make eller maka eller för er båda.

Hemförsäkring

Jag flyttar till mitt första egna hem. Hurdan försäkring behöver jag?

När livet är fullt av möjligheter finns det inte tid att fundera t.ex. på försäkringsskyddet. Vi tar hand om det för dig: vi erbjuder det skydd som du behöver enkelt och förmånligt i ett och samma paket.

Ungdomsförsäkringen If You är en färdig paketlösning för dig som är 18–28 år. Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall – till klart förmånligare pris än normalt. Du kan köpa försäkringen enkelt från Ifs webbutik.

Jag har flyttat till ett nytt hem. Överförs min hemförsäkring automatiskt till min nya adress?

Dina nya adressuppgifter uppdateras automatiskt hos oss efter att du gjort adressändringen i Befolkningsregistret. Hemförsäkringen överförs däremot inte automatiskt till din nya adress. Du kan enkelt byta försäkringsstället på Mina sidor eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 19 19 20 vardagar klockan 8–20.

Är If Hemförsäkring i kraft också när jag bygger eller renoverar?

If Hemförsäkring gäller när du bygger eller gör en grundlig renovering. Byggnadens försäkring omfattar byggmaterial och -tillbehör, tillfälliga baracker och arbetstagarnas egendom, t.ex. kläder och verktyg.

Försäkringen gäller också under transport, dvs. när du själv transporterar byggnadsmaterial till byggplatsen.

Reseförsäkring

Behöver barnet en egen If Reseförsäkring?

Barn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas i regel av den försäkrade förälderns Resenärskydd. Det gäller både egna biologiska och adopterade barn, barn till äkta make eller maka, sambo eller registrerad partner som bor i samma hushåll och långvarigt placerade barn. Föräldrarnas Resenärskydd omfattar också på resan levande fött barn från födelseögonblicket samt barn som adopterats från utlandet från och med hemresans början.

Barnet behöver eget Resenärskydd för hela resan, om barnet reser ensamt eller om tur- eller returresan sker vid en annan tidpunkt än förälderns resa. Om både tur- och returresan sker samtidigt med föräldrarna, behöver barnet inget eget Resenärskydd.

Fortlöpande eller tidsbestämd If Reseförsäkring?

If Reseförsäkring kan tas som en fortlöpande försäkring eller som tidsbestämd för en enskild resa. Om du reser utomlands två eller flera gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring behändig och också det billigaste alternativet för dig.

Var är If Reseförsäkring i kraft?

Det fortlöpande Resenärskyddet i kraft på resor utomlands och dessutom i hemlandet i fråga om annullering av och avbrott i resa samt försening från resa. Med resa i hemlandet avses resor som du gör utanför din normala dagliga livsmiljö. Reseförsäkringen omfattar således inte dina eller din makes eller makas resor hem, till arbetsplatsen, till fritidshuset och studieorten eller resor mellan dessa. Ersättningen för vårdkostnader i den fortlöpande reseförsäkringen gäller i hemlandet endast vid resor på fritiden som omfattar övernattning och sträcker sig över minst 150 kilometer.

Det tidsbestämda Resenärskyddet gäller endast på resor utomlands.

Hur beställer jag ett intyg på min If Reseförsäkring?

Du kan ladda ner ett reseförsäkringsintyg eller ett visumintyg på Mina sidor. Du får intyget på Mina sidor genast i utskrivbar form och kan också skicka det till din egen e-post. Du får ett reseförsäkringsintyg eller visumintyg också genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 19 19 20 (vardagar klockan 8–20).

När du köper reseförsäkring från webbutiken, kan du spara reseförsäkringsintyget direkt efter köpet. Efter att du bekräftat köpet får du en länk till intyget. Dessutom hittar du intyget på Mina sidor följande vardag efter köpet.

Om du har en reseförsäkring som medlemsförmån från ditt fackförbund får du ett visumintyg genom att ringa vår kundtjänst.

Jag har en reseförsäkring via mitt fackförbund hos If och jag behöver ett visumintyg. Hur ska jag göra?

Du får visumintyget genom att ringa Ifs kundtjänst på numret 010 19 19 20 (må–fr kl. 8–20).

Service

Hur gör jag ändringar i min försäkring?

Du kan göra ändringar i försäkringsskyddet genom att skicka ett meddelande till oss via Mina sidor eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 19 19 20 vardagar klockan 8–20. Notera att endast försäkringstagaren kan göra ändringar i försäkringen.

Hur avslutar jag min försäkring?

Du kan avsluta försäkringen på Mina sidor. Trafikförsäkringen för ett registrerat fordon, t.ex. en personbil, upphör däremot utan uppsägning om du sålt fordonet, slutgiltigt avregistrerat fordonet eller bytt försäkringsbolag. Trafikförsäkringen för ett oregistrerat fordon kan sägas upp skriftligen. När fordonets trafikförsäkring sägs upp, avslutar vi också kaskoförsäkringen.

Kan jag ta försäkring, om jag har en betalningsanmärkning?

När du tar en ny försäkring kontrollerar vi också dina kreditupplysningar. Om du inte har betalat dina tidigare försäkringspremier eller om du har allvarliga betalningsanmärkningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register, beviljar vi i regel inte ny försäkring. Du kan emellertid ta en lagstadgad trafikförsäkring trots ovan nämnda betalningsanmärkningar.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av din webbläsare, varvid alla funktioner i webbläsaren fungerar på bästa sätt. Vi rekommenderar i första hand Chrome eller Firefox, men övriga webbläsare fungerar naturligtvis också.

Se också andra vanliga frågor