Vanliga frågor - försäkringsärenden

Nedan hittar du svar på vanliga frågor i anslutning till försäkringsärenden.

Fordonsförsäkringar

Jag vill ha 80 % i bonus på min trafikförsäkring, hur ska jag göra?

Gå till Ifs webbutik och räkna ut priset för den nya trafikförsäkringen. Webbutiken visar också vilken bonus du skulle få på den nya trafikförsäkringen utgående från din tidigare skadehistoria.

De flesta förare som redan har skadefria år i något försäkringsbolag får genast 80 % i full bonus. Också nyblivna förare drar nytta av den nya trafikförsäkringen, eftersom utgångsbonusen på 30 % stiger med 10 procentenheter för varje skadefritt år. Således kan också nya förare komma upp till fulla 80 % i bonus redan på fem år.

Kan jag föra över bonus till min make eller maka?

Det är inte längre möjligt att föra över bonusar till sin make eller maka i något försäkringsbolag. Du kan kontrollera din försäkringsperiod och din bonussituation på Mina sidor.

Visste du att Ifs trafikförsäkringsbonus växer snabbast i hela Finland? Läs mer om försäkringarna för bil och räkna ut pris i webbutiken.

Får jag samma bonus på alla mina bilar?

Ja, när du köper en ny försäkring till dem alla.

Hur inverkar tidigare skadehistoria på trafikförsäkringens bonus?

Om du har haft en förstabil i tre år och en andrabil i två år och ingendera bilen har råkat ut för några skador, har du skadehistoria för sammanlagt fem år. Då är din bonus genast fulla 80 %.

Räkna ut pris för bilens försäkring

Vad ska jag göra efter att jag köpt fordonsförsäkring?

Efter köpet av fordonsförsäkring ska du registrera fordonet inom sju dygn från överlåtelsedagen.

Du kan sköta registreringen samtidigt som du köper fordonsförsäkring från webbutiken eller via vår kundtjänst. Du behöver ett elektroniskt certifikat som du får av fordonets tidigare ägare eller alternativt ska säljaren har gjort överlåtelseanmälan.

Du kan också sköta registreringen med registreringsbevisets anmälningsdel på besiktningsstället eller på Ifs kontor.

Hur ska jag göra för att avställa min bil?

Se här anvisningar för hur du avställer bilen.

Vid avställning syns inverkan på premierna inte nödvändigtvis genast på din faktura. Vi beaktar en eventuell mellanskillnad på nästa faktura. Vanliga frågor om fakturering.

Jag har sålt mitt fordon. Hur ska jag göra för att avsluta fordonets försäkringar?

Vi rekommenderar att du gör överlåtelseanmälan på Mina sidor eller via vår kundtjänst. Uppgiften om att försäkringen upphört att gälla uppdateras automatiskt i dina trafik- och kaskoförsäkringar.

Om du inte har gjort en överlåtelseanmälan, upphör dina trafik- och kaskoförsäkringar automatiskt när den nya ägaren registrerar ägarbytet.

När din försäkring upphör, krediterar vi en eventuell överskottspremie på fakturan för dina övriga försäkringar eller betalar in premieåterbäringen på ditt konto. Vanliga frågor om fakturering.

I vems namn tas bilförsäkringen?

Bilförsäkringen tecknas av bilens ägare eller innehavare. Med innehavare avses bilens huvudsakliga användare, som har antecknats i fordonsregistret som bilens innehavare. Om bilens ägare och innehavare inte är samma person, kan de välja i vems namn försäkringen tas.

Djurförsäkring

Hur köper jag försäkring för mitt sällskapsdjur?

För ditt sällskapsdjur rekommenderar vi If Djurförsäkring. Du kan köpa den för din katt eller hund från If Webbutik.

Från If kan du för ditt sällskapsdjur köpa försäkring som omfattar antingen veterinärkostnader eller förlust av sällskapsdjuret eller bådadera. I webbutiken kan du enkelt jämföra innehållet och priset för olika alternativ. Du kan köpa försäkring för din minst sex veckor och högst sju år gamla katt eller hund.

Personförsäkring

Vi väntar tillökning i familjen. Hurdan försäkring borde jag ta?

Det lönar sig för dig att ta Ifs barnförsäkring som skydd för ditt barn. Du kan teckna försäkringen under graviditeten eller efter barnets födelse. Ifs barnförsäkring förnyades i januari 2018 och innehåller nu marknadens mest omfattande skydd för barnet i händelse av sjukdomar och olycksfall – i praktiken ersätter försäkringen barnets sjukdomar och olycksfall rentav genom hela livet.

Du kan ta försäkringen redan under graviditeten. Försäkringen för ofött barn ger skydd för den väntande mamman och det nyfödda barnet. Oavsett om du tar försäkringen under graviditeten eller efter barnets födelse, kan du uppsöka läkare utan att köa och vid allvarlig sjukdom får familjen ekonomiskt stöd. Vi på If värdesätter god betjäning – via oss får du hjälp dygnet runt, om barnets hälsa oroar dig.

Kom ihåg att ta graviditetsförsäkringen senast 2 månader före den beräknade nedkomsten. Du kan ansöka om försäkring redan från och med den 12:e graviditetsveckan (12+0). Ansökan förutsätter att en ultraljudsundersökning har gjorts efter den 9:e graviditetsveckan och dessutom ska mamman fylla i en enkel hälsodeklaration. Efter att barnet fötts kan du ta försäkringen när barnet är minst 7 dygn gammalt.

Du kan köpa försäkring för ofött barn eller för ett redan fött barn från Ifs webbutik dygnet runt. Läs mer och räkna ut pris – du binder dig inte till någonting med att räkna ut priset!

När kan jag ta If Barnförsäkring?

Du kan teckna If Barnförsäkring under graviditeten eller efter barnets födelse. Du kan ta graviditetsförsäkringen från och med den 12:e graviditetsveckan (12 + 0), senast 2 månader före den beräknade nedkomsten.

Om du vill ta försäkring efter att barnet fötts, kan du teckna försäkringen när barnet är minst 7 dygn gammalt.

Gäller försäkringen för mitt barn vid idrott?

Försäkringarna för barn gäller vid all idrott fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 12 år. Det gäller både sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringen. När barnets försäkring inte längre gäller vid all idrott, kan du komplettera försäkringen med Idrottsskyddet.

Hurdan livförsäkring lämpar sig för mig och min familj?

Livförsäkringen omfattar dödsfall till följd av både sjukdom och olycksfall. Det lönar sig att välja skyddets omfattning enligt livssituationen. Som tumregel borde skyddet omfatta hushållets skulder, dina årsinkomster och 20 000 euro för varje barn som du försörjer.

If erbjuder medlemmarna i sina samarbetsorganisationer som medlemsförmån Primus-försäkring, marknadens förmånligaste livförsäkring. Du kan ta försäkringen för dig själv, din make eller maka eller för er båda.

Hemförsäkring

Jag flyttar till mitt första egna hem. Hurdan försäkring behöver jag?

När livet är fullt av möjligheter finns det inte tid att fundera t.ex. på försäkringsskyddet. Vi tar hand om det för dig: vi erbjuder det skydd som du behöver enkelt och förmånligt i ett och samma paket.

Ungdomsförsäkringen If You är en färdig paketlösning för dig som är 18–28 år. Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall – till klart förmånligare pris än normalt. Du kan köpa försäkringen enkelt från Ifs webbutik.

Jag har flyttat till ett nytt hem. Överförs min hemförsäkring automatiskt till min nya adress?

Dina nya adressuppgifter uppdateras automatiskt hos oss efter att du gjort adressändringen i Befolkningsregistret. Hemförsäkringen överförs däremot inte automatiskt till din nya adress. Du kan enkelt byta försäkringsstället på Mina sidor eller genom att ringa oss

Är If Hemförsäkring i kraft också när jag bygger eller renoverar?

If Hemförsäkring gäller när du bygger eller gör en grundlig renovering. Byggnadens försäkring omfattar byggmaterial och -tillbehör, tillfälliga baracker och arbetstagarnas egendom, t.ex. kläder och verktyg.

Försäkringen gäller också under transport, dvs. när du själv transporterar byggnadsmaterial till byggplatsen.

Reseförsäkring

Behöver barnet en egen If Reseförsäkring?

Barn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas i regel av den försäkrade förälderns Resenärskydd. Det gäller både egna biologiska och adopterade barn, barn till äkta make eller maka, sambo eller registrerad partner som bor i samma hushåll och långvarigt placerade barn. Föräldrarnas Resenärskydd omfattar också på resan levande fött barn från födelseögonblicket samt barn som adopterats från utlandet från och med hemresans början.

Barnet behöver eget Resenärskydd för hela resan, om barnet reser ensamt eller om tur- eller returresan sker vid en annan tidpunkt än förälderns resa. Om både tur- och returresan sker samtidigt med föräldrarna, behöver barnet inget eget Resenärskydd.

Fortlöpande eller tidsbestämd If Reseförsäkring?

If Reseförsäkring kan tas som en fortlöpande försäkring eller som tidsbestämd för en enskild resa. Om du reser utomlands två eller flera gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring behändig och också det billigaste alternativet för dig.

Var är If Reseförsäkring i kraft?

Det fortlöpande Resenärskyddet i kraft på resor utomlands och dessutom i hemlandet i fråga om annullering av och avbrott i resa samt försening från resa. Med resa i hemlandet avses resor som du gör utanför din normala dagliga livsmiljö. Reseförsäkringen omfattar således inte dina eller din makes eller makas resor hem, till arbetsplatsen, till fritidshuset och studieorten eller resor mellan dessa. Ersättningen för vårdkostnader i den fortlöpande reseförsäkringen gäller i hemlandet endast vid resor på fritiden som omfattar övernattning och sträcker sig över minst 150 kilometer.

Det tidsbestämda Resenärskyddet gäller endast på resor utomlands.

Hur beställer jag ett intyg på min If Reseförsäkring?

Du kan ladda ner ett reseförsäkringsintyg eller ett visumintyg på Mina sidor. Du får intyget på Mina sidor genast i utskrivbar form och kan också skicka det till din egen e-post. Du får ett reseförsäkringsintyg eller visumintyg också genom att ringa oss.

När du köper reseförsäkring från webbutiken, kan du spara reseförsäkringsintyget direkt efter köpet. Efter att du bekräftat köpet får du en länk till intyget. Dessutom hittar du intyget på Mina sidor följande vardag efter köpet.

Om du har en reseförsäkring som medlemsförmån från ditt fackförbund får du ett visumintyg genom att ringa oss. 

Jag har en reseförsäkring via mitt fackförbund hos If och jag behöver ett visumintyg. Hur ska jag göra?

Du får visumintyget genom att ringa oss

Service

Hur gör jag ändringar i min försäkring?

Du kan göra ändringar i försäkringsskyddet genom att skicka ett meddelande till oss via Mina sidor eller genom att ringa oss Notera att endast försäkringstagaren kan göra ändringar i försäkringen.

Hur avslutar jag min försäkring?

Du kan avsluta försäkringen på Mina sidor. Trafikförsäkringen för ett registrerat fordon, t.ex. en personbil, upphör däremot utan uppsägning om du sålt fordonet, slutgiltigt avregistrerat fordonet eller bytt försäkringsbolag. Trafikförsäkringen för ett oregistrerat fordon kan sägas upp skriftligen. När fordonets trafikförsäkring sägs upp, avslutar vi också kaskoförsäkringen.

Kan jag ta försäkring, om jag har en betalningsanmärkning?

När du tar en ny försäkring kontrollerar vi också dina kreditupplysningar. Om du inte har betalat dina tidigare försäkringspremier eller om du har allvarliga betalningsanmärkningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register, beviljar vi i regel inte ny försäkring. Du kan emellertid ta en lagstadgad trafikförsäkring trots ovan nämnda betalningsanmärkningar.

Vilken webbläsare ska jag använda?

Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av din webbläsare, varvid alla funktioner i webbläsaren fungerar på bästa sätt. Vi rekommenderar i första hand Chrome eller Firefox, men övriga webbläsare fungerar naturligtvis också.

På vilka språk kan jag få betjäning hos If?

För närvarande betjänar vi våra privatkunder i regel på finska och svenska. Per telefon står vi till tjänst utöver på finska och svenska också på engelska. Våra försäkringshandledningar och försäkringsvillkor samt övriga dokument i anslutning till försäkringarna finns att få på både finska och svenska.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Tällä sivulla sinua palvelee Emma, Ifin asiakaspalvelurobotti. Jos et löytänyt vielä vastausta kysymykseesi, kysäise asiaasi Emmalta. Jos Emma ei osaa vastata kysymykseesi, hän ohjaa sinut asiakaspalveluun.

Se också andra vanliga frågor