Hjälp direkt via If Hälsorådgivning

När du har Ifs personförsäkring får du hjälp av en sjukskötare som svarar på dina hälsorelaterade frågor dygnet runt.

Ring 010 19 18 55

Vid bekymmer för hälsan är det viktigt att få pålitlig information snabbt. Därför vill vi erbjuda dig hälsorådgivning dygnet runt när du har din personförsäkring hos If.

Via If Hälsorådgivning får du svar på dina hälsorelaterade frågor av en sjukskötare, och vid behov hänvisas du till en läkare. Priset på användning av tjänsten är detsamma som på vanliga telefonsamtal.

Använd If Hälsorådgivning så här:

  1. Ring If Hälsorådgivning på numret 010 19 18 55 (lna/msa*).
  2. En sjukskötare svarar på dina hälsorelaterade frågor efter att ha bekräftat att du har din personförsäkring hos If.
  3. Du får råd och vårdrekommendationer och du hänvisas till en läkare om det behövs.

Spara If Hälsorådgivning i din telefon: 010 19 18 55

* För samtal från mobiltelefon debiteras den mobilsamtalsavgift som den egna operatören debiterar och för samtal från det fasta nätet i hemlandet lokalnätsavgiften.

If Hälsorådgivnings telefontjänst produceras av Luona Hoiva Oy, som är Finlands ledande serviceproducent inom hälsorådgivning för sjukvårdsdistrikter, kommuner och privata företag.

Snabbt till läkaren med hjälp av försäkring

Om hälsan ställer till med problem är det viktigt att man snabbt får vård. Om du har Ifs personförsäkring får du hjälp av hälsorådgivningstjänsten If Hälsorådgivning. Om dina besvär kräver vård hos en läkare, får du hjälp av vår sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Tack vare försäkringen behöver du inte köa för att få läkarvård och kan därför koncentrera dig på att bli frisk.

Läs mer och räkna ut sjukförsäkringens pris eller olycksfallsförsäkringens pris på nätet 24/7!