Försäkring vid arbetsoförmåga

Från försäkringen vid arbetsoförmåga, dvs. skyddet vid bestående arbetsoförmåga, utbetalas en skattefri engångsersättning, om du blir bestående arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada. Räkna ut pris för din försäkring!

 • Skattefri engångsersättning om du blir bestående arbetsoförmögen

  Ersättningen kompletterar din pension och du kan använda den efter eget gottfinnande.

 • Rätt till ersättning med stöd av 20 allvarliga sjukdomar och skador

  Du får ersättning, om arbetsoförmågan exempelvis beror på cancer eller multipel skleros (MS).

 • Du får stöd redan under en längre rehabiliteringsperiod

  Vi betalar ut 10 % av försäkringsbeloppet, om du beviljas rehabiliteringsstöd för minst ett år.

Varför försäkring vid arbetsoförmåga?

Förlust av arbetsförmågan kan göra det avsevärt svårare att få vardagen att gå ihop och också den egna ekonomin kan rubbas. Om du blir bestående arbetsoförmögen kan din inkomstnivå rentav sjunka till hälften av dina tidigare inkomster. Det lönar sig därför att skaffa tilläggsskydd i händelse av bestående arbetsoförmåga.

Från försäkringen vid arbetsoförmåga, dvs. skyddet vid bestående arbetsoförmåga, utbetalas den skattefria engångsersättning som du valt, om du blir bestående arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada och måste sjukpensioneras. Vår försäkring vid arbetsoförmåga omfattar de vanligaste akuta orsakerna till bestående arbetsoförmåga.

Eller är du intresserad av en försäkring som ger skydd vid tillfällig arbetsoförmåga? Läs mer om försäkringen i händelse av allvarlig sjukdom och dagpenningsskydd.

De vanligaste orsakerna till arbetsoförmåga

För att få ersättning, ska sjukpension ha beviljats med stöd av någon av följande diagnoser:

 • Elakartad tumör
 • Godartad tumör i hjärnan
 • Schizofreni
 • Motorneuronsjukdom
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom
 • Multipel skleros (MS)
 • Epilepsi
 • Hjärtinfarkt
 • Hjärninfarkt
 • Blindhet
 • Dövhet
 • Allvarlig brännskada
 • Förlamning och amputation
 • Organtransplantation
 • Hjärtoperation

Val av ersättningssumma i försäkringen vid arbetsoförmåga

Den skattefria ersättningen hjälper till att kompensera inkomstbortfallet om du blir bestående sjukpensionerad. Ersättningssumman är enligt ditt val 50 000–150 000 euro. Notera emellertid att ersättningssumman sjunker något för personer i åldern 50–55 år. Detta flexibla alternativ ger dig möjlighet att välja den summa som bäst motsvarar dina behov.

Rehabiliteringsstöd och försäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen vid arbetsoförmåga kommer också till din hjälp under den tid som du får rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbestämd sjukpension. Då utbetalas 10 procent av den ersättningssumma som du valt. På detta sätt har du fortsatt ekonomiskt skydd också under rehabiliteringen.

Skydd i händelse av arbetsoförmåga

Om det så är fråga om en allvarlig sjukdom, ett olycksfall eller någon annan oväntad situation, kan du lita på det ekonomiska skyddet som försäkringen vid arbetsoförmåga erbjuder.

Gör ett smart val och skaffa en försäkring vid arbetsoförmåga som ger dig skydd och ro inför framtiden. Skyddet är planerat att hjälpa dig i svåra situationer och erbjuda ekonomisk stabilitet.

Notera att försäkringen vid arbetsoförmåga, dvs. skyddet vid bestående arbetsoförmåga, är ett bra komplement till skyddet vid allvarlig sjukdom som snabbt ger dig en skattefri ersättning, om du får en allvarlig sjukdomsdiagnos.

Försäkring i händelse av allvarlig sjukdom eller försäkring vid arbetsoförmåga?

Försäkringen i händelse av allvarlig sjukdom ger dig skydd genast efter att du fått sjukdomsdiagnosen. Vi betalar ut försäkringsersättningen inom cirka två veckor från diagnosen och pengarna hjälper dig under din sjukledighet.

Om du inte kan återvända till arbetslivet, ger försäkringen vid arbetsoförmåga, dvs. skyddet vid bestående arbetsoförmåga, mer hjälp som stöd för din ekonomi. Försäkringen vid arbetsoförmåga omfattar samma diagnoser som försäkringen i händelse av allvarlig sjukdom, men dessutom 10 andra allvarliga sjukdomar och skador.

Vi rekommenderar att du tryggar din ekonomi med båda dessa försäkringar. Skyddet vid allvarlig sjukdom ger dig ersättning snabbt efter diagnosen och skyddet vid bestående arbetsoförmåga kommer till din hjälp, om din sjukdom eller skada leder till en längre tid med rehabiliteringsstöd eller permanent sjukpension.

Vanliga frågor

Rentav 15 % samlingsrabatt på premierna

Lägg de försäkringar du är intresserad av i varukorgen och se din samlingsrabatt.