If Finansieringskasko

Du får If Finansieringskasko i nästan alla bilaffärer i Finland, om fordonet har finansierats via Santander.

Santanders finansiering och If Finansieringskasko är ett enkelt och smidigt alternativ för dig, som vill betala ett fast månadspris för bilandet och få fakturan från ett och samma ställe. Det fordonsspecifika priset för Finansieringskasko är detsamma under hela finansieringstiden.

  • Den avgiftsfria tjänsten hjälper på vägen 24/7. Ingår som standard i If Finansieringskasko.
  • Stabilt och konkurrenskraftigt pris utan överraskande prishöjningar.
  • Du betalar kostnaderna för bilandet behändigt med en månadsfaktura.
Hur hjälper If Finansieringskasko? If Finansieringskasko

Kollisionsskydd
Vi betalar reparationskostnaderna för din bil om du krockar eller kolliderar.
Självrisk 200 eller 500 euro.

Ingår

Parkeringsskydd
Vi betalar reparationskostnaderna om ett okänt fordon bucklat till din parkerade bil.
Självrisk 200 euro.

Ingår

Bärgning och resekostnader
Vi låter bogsera din bil till en reparationsverkstad och betalar bärgningskostnaderna om bilen lämnar dig på vägen.
Ingen självrisk.

Ingår

If 24/7
Du får hjälp i alla situationer på vägen dygnet runt. (Telefontjänsten och webbtjänsten öppen 24/7).
Ingen självrisk.

Ingår

Personskydd
Föraren och passagerarna får tilläggsersättning i händelse av skador i trafiken.
Ingen självrisk.

Ingår

Keldjursskydd
Vi betalar vårdkostnaderna för ett keldjur som varit i bilen vid en trafikolycka.
Ingen självrisk.

Ingår

Skadegörelse-, stöld- och brandskydd
Vi betalar ut ersättning om lackeringen får skråmor, bilen stjäls eller brinner.
Självrisk 200 euro.

Ingår

Djurkollisionsskydd
Vi betalar reparationen för din bil om du krockar med ett djur.
Självrisk 200 euro.

Ingår

Ansvarsskydd utomlands
Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.
Självrisk 500 euro.

Ingår

Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.
Ingen självrisk.

Ingår
Valbara skydd If Finansieringskasko

Glasskydd
Vi ersätter stenskott och sprickor i fönsterrutorna.
Om rutan repareras, ingen självrisk.
Om rutan byts ut, självrisk 200 euro.

Valbart tilläggsskydd

Hyrbilstjänst
Du får i alla skadesituationer en ersättande bil för den tid som ditt fordon repareras.
Ingen självrisk.

Valbart tilläggsskydd

Inlösningsskydd
Om bilen går till inlösning höjer vi ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil.
Självriskens storlek beror på vilken typ av skadefall som inträffat.

Valbart tilläggsskydd

Priset på If Finansieringskasko

Månadsposten för If Finansieringskasko är fast under hela avtalstiden och innehållet kan inte ändras så länge avtalet är i kraft. If Finansieringskasko upphör, när avbetalningsavtalet upphör.

  • If Finansieringskasko ger inte rätt till bonus.
  • Eventuella skador inverkar inte på priset på If Finansieringskasko.