Båten skadades i stormen

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi står till tjänst dygnet runt

Ring If Apu

Båtförsäkringens helkasko ersätter skador utan stormgränser

Ibland kan stormvindar överraska till sjöss eller när båten är förtöjd. Ifs omfattande båtförsäkring, dvs. helkasko, ersätter t.ex. om vatten läcker in i båten eller om båten sjunker. Ifs båtförsäkring förnyades våren 2017 i samråd med båtfolket och då slopades gränserna för storm från försäkringen. Båtens helkasko ersätter nu stormskador oavsett vindstyrka.