Båten skadades i stormen

Vi står till tjänst dygnet runt

Ring If Apu

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Båtförsäkringens helkasko ersätter skador utan stormgränser

Ibland kan stormvindar överraska till sjöss eller när båten är förtöjd. Båtens helkasko ersätter nu stormskador oavsett vindstyrka.