Båten skadades i stormen

  • Vi står till tjänst dygnet runt

    Ring If Apu
  • Gör skadeanmälan på Mina sidor

    Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

    Mina sidor

Båtförsäkringens helkasko ersätter skador utan stormgränser

Ibland kan stormvindar överraska till sjöss eller när båten är förtöjd. Båtens helkasko ersätter nu stormskador oavsett vindstyrka.