Transportskada

Gör skadeanmälan när varor skadats, minskat eller försvunnit i samband med transport så fort som möjligt, så att vi kan bedöma behovet av en skadeinspektion samt ge hjälp och råd för att reducera skadan.

Anvisningar för anmälan om transportskada

  1. Förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.
  2. Gör omedelbart en reklamation till fraktföraren. Reklamationen kan vara fritt formulerad eller så kan du använda reklamationsblanketten.
  3. Gör skadeanmälan om transportskada via den webbtjänst som du använder.
  4. Du kan till skadeanmälan bifoga handlingar som hänför sig till skadan, t.ex. handelsfaktura, fraktsedel, reklamation till fraktföraren och eventuella fotografier. Du kan också skicka in bilagorna per e-post till cargo.claims@if.fi.
  5. Vi kontaktar dig, om vi behöver bilagor eller andra kompletterande utredningar.
  6. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt.

Våra experter betjänar dig i ärenden som gäller transportskador vardagar kl. 9-16 på numret 010 514 5761.

Reklamationsblanketter till fraktföraren

Transportskada utomlands

Även om skadan skulle ha inträffat utomlands, kan du i första hand kontakta våra experter. I situationer som kräver brådskande skadeinspektion kan du också anlita vårt omfattande nätverk av inspektörer utomlands.