Skada på företagets fordon

När du vill fortsätta färden men fordonet säger stopp. If hjälper dig i alla fordonsbekymmer.

Problem på vägen eller med bilen?

Vi hjälper dig i alla fordonssituationer 24/7 och ser till att du kan fortsätta din vardag så smidigt som möjligt.

Vi erbjuder råd och handledning till alla – ersättningen beror på försäkringens innehåll

Vi hjälper alla våra fordonsförsäkringskunder, men ersättningen beror på innehållet av din försäkring. När du beställer bärgning via If och har en kaskoförsäkring hos If, tar vi hand om fakturan för bärgningen och du behöver inte betala självrisk för bärgningen.

Om företagets person- eller paketbil inte har en kaskoförsäkring, får du 25 % rabatt på bärgningen när du kontaktar If.