Mitt företagsfordon har råkat ut för en skada utomlands

If hjälper dig i alla bilrelaterade situationer, också utomlands. Kontakta oss om du behöver bogsering eller hjälp med reparationen av fordonet.

Anmäl fordonsskada

Gör en skadeanmälan på den webbtjänst du använder.

Om skadorna på fordonet är små

  • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
  • Bogsera fordonet till en reparationsverkstad om fordonet inte är i körskick.
  • Be reparationsverkstaden reparera skadorna och betala reparationskostnaderna själv. Spara alla originella handlingar.
  • Det lönar sig att endast låta göra de mest nödvändiga reparationerna, så att du tryggt kan fortsätta din resa. Bilen repareras sedan till det skick som den hade före resan i Finland, när du återvänt hem.
  • Gör skadeanmälan.
  • Vid behov ber vi att få dokumenten i original och tilläggsutredningar (t.ex. fakturor, kvitton, polisanmälan, fotografier, eventuell gemensam skadeanmälan).

Om skadorna på ditt fordon är mer omfattande och reparationen tar flera dagar 

  • Kontakta If så fort som möjligt.
  • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
  • Vår avtalspartner i skadelandet inspekterar vid behov skadorna före reparationen.
  • Gör skadeanmälan.
  • Efter att du tagit kontakt kan vi ge reparationsverkstaden utomlands tillstånd att skicka fakturan till oss.
  • När du hämtar ditt fordon från verkstaden ska du betala självrisken för kaskoförsäkringen.

E-post t.ex. för att skicka bilder eller reparationskalkyler yritysajoneuvokorvaukset@if.fi.

Handledningen Utomlands med bil