Ansökan om kostnadsersättning

Vid ett olycksfall inom arbetet och yrkessjukdomar kan du ansöka om kostnadsersättning för medicin-, rese-, undersöknings- och vårdkostnader samt andra kostnader som berör olyckan.

Sök ersättning för kostnader

Så här fyller du i ansökningsformuläret:

  1. ​Ta fram ditt skadenummer. Du hittar det upptill på den handling som du fått från If (t.ex. 16.000..., 17.000...).
  2. Fyll i uppgifterna och skicka in formuläret.
  3. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller t.ex. kostnadsverifikat, kontaktar vi dig.

Om du har en långvarig medicinering för behandlingen av en ersättningsgill skada till följd av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom, kan du ansöka om en betalningsförbindelse för läkemedelsköpen. Kontakta i så fall den specialhandläggare som har hand om ditt skadeärende.

Bra att veta om kostnadsersättning

I och med den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som trädde i kraft 1.1.2016 infördes ny praxis vid betalningen av läkemedelskostnader.

Nu betalar kunden först själv kostnaderna för läkemedel som ordinerats vid behandling av skada till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. Efter det kan kunden söka ersättning för kostnaderna från If. Ansökan ska lämnas in inom ett år från den dag när läkemedlen har köpts.