Utredning av halkolycka

Du behöver både försäkringsnumret och skadenumret. Du hittar dem i den utredning som du fått. Försäkringsnumret består av max 10 tecken och börjar med 00 eller SP. Skadenumret består också av max 10 tecken och börjar med bokstaven L eller S eller med siffror (t ex 16.).

Uppgifter om skadan

Uppgifter om skadeplatsen

Har du anmält skadan till fastighetsskötaren eller någon annan underhållningsskyldig?
Finns det ögonvittnen till händelsen eller kom andra personer till platsen genast efter händelsen?

Avsändarens uppgifter

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...