Instruktioner för problem- och nödsituationer utomlands

Olycksfall eller sjukdom utomlands

Om du behöver en läkare utomlands, ring +358 10 19 16 99 eller kontakta din arbetsgivares samarbetspartner. Du får råd om närmaste klinik och kan vid behov arrangera betalningsöverenskommelse gällande vård.

När du kontaktar oss, anmäl alltid

  • den insjuknades eller skadades personbeteckning eller födelsedatum
  • försäkringsnumret från försäkringskortet
  • vad har hänt, var och när
  • vårdanstalten och dess kontaktuppgifter
  • dina egna kontaktuppgifter.

Visa ditt reseförsäkringskort till läkaren. Om inte läkaren fakturerar If direkt, betala vård- och andra kostnaderna själv. Sök ersättning för läkarkostnader från If med denna internet-skadeanmälan.

Vanligtvis måste du köpa medicinerna själv från apoteket. Sök ersättning för medicinkostnaderna från If.

Ta vara på alla kvitton, räkningar och dokument relaterade till ärendet.

Avbrott i resa eller hemtransport

Kontakta oss +358 10 19 16 00, om läkaren anser att du behöver specialtransport.

Resgodsskada

  • Om du har utsatts för ett brott, gör en brottsanmälan till polisen och be en kopia på den.
  • Om resgods har försvunnit under transport, meddela transportföretaget (t.ex. flygbolag eller tågbolag). 
  • Behåll kvittona om du är tvungen att köpa nödvändighetsartiklar.
  • Sök ersättning hos oss.

Dödsfall

Ta snarast kontakt +358 10 19 16 99, så vår lokala samarbetspartner kan hjälpa med praktiska arrangemang. De arrangerar transport för den avlidna till hemlandet och ger råd vid behov.

Ansvars- eller rättskyddsskada

Ta genast kontakt med vår ersättningstjänst när skadan har skett. Det binder inte försäkringsbolaget, om du har ingått ett kontrakt om att ersätta skadan.

Kontakta i problem- och nödsituationer i första hand

Ifs reseservice

+358 10 19 16 99

Utrikesministeriets jour 24/7

+358 9 160 55 555

Ersättningstjänst utomlands

+358 10 19 16 00
Se öppettider