Skada under resa

Instruktioner för problem- och nödsituationer utomlands

Olycksfall eller sjukdom utomlands

 • Sök vård hos närmaste doktor/vårdanstalt. Visa ditt reseförsäkringskort till läkaren.
 • Om inte läkaren fakturerar If direkt, betala vård- och andra kostnaderna själv. Sök ersättning för läkarkostnader från If med denna internet-skadeanmälan.
 • Vanligtvis måste du köpa medicinerna själv från apoteket. Sök ersättning för medicinkostnaderna från If.
 • Ta vara på alla kvitton, räkningar och dokument relaterade till ärendet.

Allmänna Instruktioner

När du kontaktar oss, anmäl alltid

 • den insjuknades eller skadades personbeteckning eller födelsedatum
 • försäkringsnumret från försäkringskortet
 • vad har hänt, var och när
 • vårdanstalten och dess kontaktuppgifter
 • dina egna kontaktuppgifter.

Betalningsförbindelse

Om det är frågan om en dyr åtgärd eller sjukhusvård, faxa eller be läkaren faxa läkarutlåtande, vårdförslag och kostnadskalkyl för handläggningen av betalningsförbindelsen till numret +358 10 514 1140.

Avbrott i resa eller hemtransport

Kontakta oss eller vår samarbetspartner SOS International, om läkaren anser att du behöver specialtransport.

SOS International

TELEFON (om du befinner dig utomlands)
+45 38 48 89 77
FAX
+45 70 10 50 56

www.sos.dk

Dödsfall

Anmäl dödsfallet till ditt hemlands närmaste konsulat. I Finland sköter utrikesministeriet tillsammans med konsulatet om praktiska arrangemang kring hemtransporten av den avlidne.

TELEFON
24h +358 9 160 55 555

Resgodsskada

 • Om du har utsatts för ett brott, gör en brottsanmälan till polisen och be en kopia på den.
 • Om resgods har försvunnit under transport, meddela transportföretaget (t.ex. flygbolag eller tågbolag). 
 • Behåll kvittona om du är tvungen att köpa nödvändighetsartiklar.
 • Sök ersättning hos oss.

Ansvars- eller rättskyddsskada

Ta genast kontakt med vår ersättningstjänst när skadan har skett. Det binder inte försäkringsbolaget, om du har ingått ett kontrakt om att ersätta skadan.

Hjälp på resan

Se nedan viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter, via vilka du får hjälp då en skada sker på resan.

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk