Skada i arbetet

Anvisningar för arbetsgivaren

  • Uppmana den anställda att genast anmäla en skada till sin närmaste chef.
  • Om olycksfallet kräver medicinsk vård, uppmana den anställda att söka vård hos arbetshälsovården eller hos Ifs samarbetspartners inom hälsovårdstjänster: Mehiläinen eller Terveystalo.
  • Skicka in anmälan om olycksfall till If så fort som möjligt, dock senast inom 10 vardagar.
  • Gör en anmälan via If Företagsfoldern eller If Login. Detta påskyndar processen och arbetstagaren kan snabbare återgå till sitt arbete.
  • Svara på Ifs begäran om tilläggsutredningar så snabbt som möjligt.

Anvisningar för arbetstagaren

  • Anmäl skadan till din chef så fort som möjligt. Din chef gör anmälan till oss via If Företagsfoldern eller If Login.
  • Uppsök vård hos arbetshälsovården eller Ifs samarbetspartners inom hälsovårdstjänster: Mehiläinen eller Terveystalo. Du hittar närmaste samarbetspartner i förteckningen över vårt sjukvårdsnät
  • Vi sköter skadeärendet för dig. Vi kontaktar dig vid behov.