Om du råkar ut för en personskada

Hur gå till väga om en olycka har inträffat?

Om en arbetstagare skadar sig i ett olycksfall eller insjuknar, är det viktigt att han eller hon vet hur man ska handla i en skadesituation. På dessa sidor har vi samlat anvisningar och råd för dessa situationer.

Anvisningarna avviker från varandra beroende på om det är fråga om