Sjukdom eller olycksfall på fritiden

Se anvisningar och sök ersättning från en hälsoförsäkring för anställda, olycksfallsförsäkring för fritid eller gruppolycksfallsförsäkring för fritid med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Om du inte söker ersättning från en försäkring som tecknats av företaget eller arbetsgivaren, se anvisningar för privatkunder.

Sjukdom

Handla i enlighet med den servicemodell som företaget eller din arbetsgivare valt för hälsoförsäkringen. De olika servicemodellerna ger möjlighet att antingen uppsöka läkarvård direkt eller uppsöka vård via företagshälsovården.

Olycksfall på fritiden

Fritidsolycksfall ersätts från olika försäkringar. Kontrollera med din arbetsgivare företagets försäkringsskydd i händelse av olycksfall på fritiden.

Eller har du råkat ut för ett arbetsolycksfall, olycksfall vid distansarbete eller olycksfall på resa?

Olycksfall som inträffat någon annanstans än i arbetet eller på fritiden

Om olycksfallet har inträffat i samband med talkoarbete eller om du söker ersättning från en olycksfallsförsäkring som tecknats av stad, kommun, skola, daghem eller någon annan sammanslutning.