försäkring för företagets verksamhetsansvar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

  1. Företag
  2. Våra försäkringar
  3. Företagets ansvarsförsäkringar
  4. Försäkringen för verksamhetsansvar

Försäkringen för verksamhetsansvar är företagets och företagarens basförsäkring. Den ersätter person- och sakskador som företaget orsakat i sin verksamhet.

Verksamhetsansvarsförsäkringen i ett nötskal

Om du orsakar någon annan skada, är du skyldig att ersätta skadan. Ditt företag kan bli skadeståndsskyldigt, vilket orsakar extra och oförutsedda kostnader.

Verksamhetsansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som företaget orsakat i sin verksamhet och förmögenhetsskador som direkt hänför sig till dem. Verksamhetsansvarsförsäkringen omfattar inte förmögenhetsskador utan direkt samband med en person- eller sakskada.

Vi utreder för din del om skadeståndsskyldighet har uppstått. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång gällande skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

Exempel på skador som ersätts från verksamhetsansvarsförsäkringen

Exempel 1: handel

Ett REA-plakat som hängde i taket i en skoaffär (inte i sprinklerröret) lossnade från sitt fäste och föll på en kund i affären. Kunden fick ett blödande sår i sin hand och kundens kläder fläckades också av blod. Från skobutikens verksamhetsansvarsförsäkring ersattes rengöringen och förbandet av såret samt tvätten av kundens kläder. Kunden jobbade inom livsmedelsbranschen och på grund av hygienkraven var kunden fem veckor arbetsoförmögen. Försäkringen ersatte också inkomstbortfallet under tiden av arbetsoförmåga.

Exempel 2: städning

En anställd i en städfirma knuffade med golvmoppen till en reservdel till en kopieringsmaskin så att den föll i golvet och gick i bitar. Reservdelen hade behövts genast nästa morgon. En ny och hel del erhölls som snabborder först efter två dagar och under denna tid måste alla kopior tas via en kopieringstjänst i samma byggnad. Städfirmans verksamhetsansvarsförsäkring ersatte den trasiga reservdelen.

Exempel 3: skönhetssalong

I samband med en ansiktsbehandling rann en droppe från en hudvårdsampull i kundens vänstra öga. Ämnet avlägsnades genast från ögat med en desinficerad ansiktssvamp. Kunden konstaterades ha symtom på inflammation i båda ögonen och ordinerades en läkemedelskur.
Ersättning betalades ut för tillfälligt men, läkarkostnader och läkemedel.

Exempel 4: frisersalong

Om det av misstag t.ex. hamnar ett hudfrätande ämne i kundens hårbotten, ersätter vi vårdkostnaderna för skadan och betalar ut ersättning för tillfälligt men.
Om det på kundens kläder kommer ett ämne som förstör klädesplagget, ersätter verksamhetsansvarsförsäkringen de förstörda kläderna.
Vi ersätter också skadan om en kund halkar eller snubblar i frisersalongens lokaler.


Utvidga If Verksamhetsansvarsförsäkring

Ta Begränsad garantiförsäkring

Den Begränsade garantiförsäkringen lämpar sig exempelvis för företag som bedriver installations- och reparationsverksamhet. Försäkringen omfattar försäkringstagarens kostnader för korrigering av ett felaktigt arbete som försäkringstagaren själv eller dennes anställda har utfört.

Försäkringen ersätter direkta reparationskostnader som orsakas försäkringstagaren för ett felaktigt utfört arbete och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Med ett prestationsfel avses i försäkringen ett sådant fel i resultatet av ett arbete som, om det inte åtgärdas, medför att arbetsobjektet är funktionsodugligt eller utgör en risk för uppkomsten av person- eller sakskada.

  1. Företag
  2. Våra försäkringar
  3. Företagets ansvarsförsäkringar
  4. Försäkringen för verksamhetsansvar