verksamhetsansvarsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

  1. Försäkringen för verksamhetsansvar

Företagsverksamhet hör alltid samman med risken för att något går snett och orsakar någon annan skada.

Försäkringen för verksamhetsansvar är företagets viktigaste ansvarsförsäkring

If Verksamhetsansvarsförsäkring är företagets grundläggande ansvarsförsäkring, som ersätter person- och sakskador som försäkringstagaren orsakat.

Vi utreder huruvida försäkringsstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

If Verksamhetsansvarsförsäkring kan utvidgas med tilläggsförsäkringar

  • Försäkring för omhändertagen egendom
  • Begränsad garantiförsäkring

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.


Utvidga If Verksamhetsansvarsförsäkring

Ta Begränsad garantiförsäkring

Den Begränsade garantiförsäkringen lämpar sig exempelvis för företag som bedriver installations- och reparationsverksamhet. Försäkringen omfattar försäkringstagarens kostnader för korrigering av ett felaktigt arbete som försäkringstagaren själv eller dennes anställda har utfört.

Försäkringen ersätter direkta reparationskostnader som orsakas försäkringstagaren för ett felaktigt utfört arbete och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Med ett prestationsfel avses i försäkringen ett sådant fel i resultatet av ett arbete som, om det inte åtgärdas, medför att arbetsobjektet är funktionsodugligt eller utgör en risk för uppkomsten av person- eller sakskada.

  1. Försäkringen för verksamhetsansvar