Försäkring för företagets verksamhetsansvar

Försäkringen för verksamhetsansvar är företagets och företagarens basförsäkring. Den ersätter person- och sakskador som företaget orsakat i sin verksamhet.

Begär offert Ring oss

Verksamhetsansvarsförsäkringen i ett nötskal

Verksamhetsansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som företaget orsakat i sin verksamhet och förmögenhetsskador som direkt hänför sig till dem. Verksamhetsansvarsförsäkringen omfattar inte förmögenhetsskador utan direkt samband med en person- eller sakskada.

Vi utreder för din del om skadeståndsskyldighet har uppstått. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång gällande skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

Om du orsakar någon annan skada, är du skyldig att ersätta skadan. Ditt företag kan bli skadeståndsskyldigt, vilket orsakar extra och oförutsedda kostnader.

Exempel på skador som ersätts från verksamhetsansvarsförsäkringen

Utvidga If Verksamhetsansvarsförsäkring

Ta Begränsad garantiförsäkring - Den Begränsade garantiförsäkringen lämpar sig exempelvis för företag som bedriver installations- och reparationsverksamhet. Försäkringen omfattar försäkringstagarens kostnader för korrigering av ett felaktigt arbete som försäkringstagaren själv eller dennes anställda har utfört.

Försäkringen ersätter direkta reparationskostnader som orsakas försäkringstagaren för ett felaktigt utfört arbete och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Med ett prestationsfel avses i försäkringen ett sådant fel i resultatet av ett arbete som, om det inte åtgärdas, medför att arbetsobjektet är funktionsodugligt eller utgör en risk för uppkomsten av person- eller sakskada.

Begär offert