Olyckor och sjukdomar på fritiden

Fyll i en skadeanmälan på webben eller ring vår ersättningstjänst om du behöver hjälp.

Anmäl skada 010 19 16 00

Här kan du anmäla en olycka eller sjukdom som inträffat på fritiden

  • Be försäkringsnumret av din arbetsgivare. När du fyller i försäkringsnumret i din skadeanmälan, löper handläggningen snabbare.
  • Fyll i en skild anmälan för varje skadefall.

Läs anvisningarna och fyll i en skadeanmälan

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk