Olyckor och sjukdomar som inträffat på fritiden

Här kan du anmäla en olycka eller sjukdom som inträffat på fritiden

  • Be försäkringsnumret av din arbetsgivare. Om du fyller i försäkringsnumret i din skadeanmälan, löper handläggningen snabbare.
  • Fyll i en skild anmälan för varje skadefall.

Läs anvisningarna och fyll i Internet-skadeanmälan

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON
010 19 16 00

TELEFON (om du befinner dig utomlands)
+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDER
må-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa Skadejouren
TELEFON
0800 1 3800
TELEFON (om du befinner dig utomlands)
+358 800 1 3800

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag