Anvisningar för telefon servicemodell

  • Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar, ring Terveystalo If -sjukvårdstjänsten på numret 010 514 8060.
  • Under telefonsamtalet fyller mottagningssköterskan i ersättningsansökan och beställer tid hos läkare.
  • Kontrollera och underteckna på läkarstationen den förhandsifyllda ersättningsansökan.
  • Du får vård utan avgift, men självrisken (exempelvis 50 euro) betalar du själv.
  • If och läkarstationen sköter dokumenttrafiken.
  • Sök ersättning för de läkemedel som du betalat på webben genom att fylla i Internet-skadeanmälan.
  • Vid behov kan du också anlita andra vårdinrättningar än Terveystalo. Uppsök då valfri läkare, och sök ersättning för de vårdkostnader som du betalat genom att fylla i Internet-skadeanmälan.