Skada på fritiden

Anvisningar för arbetstagaren

  • Anmäl genast olycksfallet till din arbetsgivare.
  • Uppsök läkarvård direkt hos en läkarcentral som hör till vårt sjukvårdsnät eller hos den företagshälsovård som din arbetsgivare ordnar.
  • Vi kan föreslå byte av vårdplats, om du på detta sätt snabbare kan få fortsatt vård.
  • Om din arbetsgivare har tecknat HälsoPlus försäkring för anställda, se anvisningar här.

Anvisningar för arbetsgivaren

Vårt sjukvårdsnät 

Anmäl personskada

Anmäl personskada smidigt på webben. Läs anvisningarna här.